Csharp Programlama Dili ile Karakter İşlemleri

Şimdiye kadar yaptığımız örneklerde hep int, double, float tipinden sayısal değişkenleri kullanarak örnekler yaptık. Çok az string ve char tipini kullandık. Bu nedenle bu yazımızda bu türden örnekler yapmaya karar verdim.

Öncelikle ASCII karakter tablosu ile başlayalım. Klavyede kullandığımız her tuş, aslında bir sayıya karşılık gelir. Örneğin boşluk(space) tuşu 32, büyük A karakteri 65, büyük B karakteri 66 gibi. Aşağıdaki tablodan ASCII karakterleri görebilirsiniz.


ASCII tabloya dikkat edersek İngiliz alfabesindeki harfler biribiri ardına gelmektedir. Büyük harfler, büyük A karakterinin ASCII kodu olan
65'den  başlayıp, büyük Z karakterinin ASCII kodu olan 90'a kadar gitmektedir.

Karakter ASCII Kodu
A 65
B 66
C 67
... ...
... ...
Z 90


Örneğin aşağıdaki Charp kod satırları ile küçük a'dan büyük z'ye kadar bütün küçük harfleri ekrana yazdırıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz nokta; karakter için daima tek tırnak kullanıldığıdır. String tipinde çift tırnak kullanıyoruz, karakter tipi tek bir harf, sayı veya sembolden oluştuğu için tek tırnak kullanıyoruz. Kısaca akılda kalması için şöyle düşünebilirsiniz. Tek karakter, tek tırnak, birden fazla harf string tipi çift tırnak.  

 char karakter;
 int i = 0;
 for (karakter='a';karakter<='z';karakter++)
 {
        Console.Write(karakter);
         i++;
 
 }

Peki z'den a'ya yazdırmak istersek ne yapmalıyız? Aşağıdaki şekilde z'den başlayıp, birer birer azaltarak yapabiliriz.

for (karakter = 'z'; karakter >= 'a'; karakter--)
{
      Console.Write(karakter);
}

Programın tamamı aşağıda verilmiştir.


using System;
namespace Karaktersay
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
 
            string kelime = "Merhaba";
            //Console.WriteLine(kelime.Length);
            for (int i = 0; i < kelime.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(kelime[i]);
            }
        }
    }
}

Çalışan hali aşağıda görüldüğü gibidir.

Bir string ifadenin içindeki her bir harf, sayı veya işaret bir karakter demektir. Aşağıdaki örnekte bir string içindeki tüm karakterleri teker teker yazdırıyoruz. Örneğin kelime isimli string değişkenin içeriğide "Merhaba" olsun. "Merhaba" kelimesi 7 karakterden oluşmaktadır. kelime isimli değişkenin her bir karakterine aşağıda görüldüğü gibi köşeli parantezlerle ulaşıyoruz.

'M' kelime[0]
'e' kelime[1]
'r' kelime[2]
'h' kelime[3]
'a' kelime[4]
'b' kelime[5]
'a' kelime[6]

Visual Studio'da yeni bir proje açarak aşağıdaki kod satırlarını yazabilirsiniz.

using System;
 
namespace StringIslem
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string kelime = "Merhaba";
            //Console.WriteLine(kelime.Length);
            for (int i = 0; i < kelime.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(kelime[i]);
            }
        }
    }
}

Aşağıdaki programda bir cümle içindeki boşluk karakterine bakarak, cümlede kaç kelime olduğunu buluyoruz. Visual Studio'da yeni bir proje açarak proje adını "KelimeSay" olarak giriniz. 

namespace KelimeSay
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string cumle = "Bugün hava çok güzel";
            int bosluksay = 0;       
       
            for (int i = 0; i < cumle.Length; i++)
            {
                //Console.WriteLine(cumle[i]);
                if (cumle[i]==' ') bosluksay++;
            }
            Console.WriteLine("{0} boşluk var.",bosluksay);
            Console.WriteLine("{0} kelime var.", bosluksay + 1);
        }
    }
}


 
Alıştırma olarak bir email ifadesinin geçerli olup olmadığını bulabilirsiniz. Örneğin oguzhantas@gmail.com e-mail adresinde @ işareti ve nokta(.) varsa bu e-mail geçerlidir, bu işaretler yoksa e-mail geçersizdir. 


Şimdilik bu kadar. 
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
 
Bookmark and Share