Csharp Programlama Dili için Örnek Sorular

Csharp Sorular ve Cevaplar

1)
A,B,C,D,E,F,G,H bloklarından oluşan bir sitede her blokta 12 apartman bulunmaktadır. Rastgele seçilen 5 apartmana hediye verilecektir. İlgili programı geliştirerek aşağıdaki gibi sonuçlar üretiniz.

Örnek Çıktılar:
A10
F08
C12
D10
E05


using System;
 
namespace SiteCekilis
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
 
            Random rastgele = new Random();
            Random rastgele2 = new Random();
 
            for (int i = 1; i <=5; i++)
            {
                int blok = rastgele.Next(65,73);
                int apartman = rastgele2.Next(1, 13);
                Console.WriteLine("{0}{1}",(char)blok,apartman);
            }
 
        }
    }
}
 

2) Türkiye'de 81 il vardır. Trafik plakalarında ilk iki hane il kodu (01, 02, 23, 34 gibi) sonra 2 hane harf, sonra 4 hane rakamlardan oluşmaktadır. Buna göre ratgele 10 plaka üretip, şanslı kullanıcılara 1 yıllık ücretsiz araç bakım indirimi veriniz.

Örneğin 01 AD 2010

using System;
 
namespace RastgelePlakaUret
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Random ilkhane = new Random();
            Random ikincihane = new Random();
            Random harfhane = new Random();
            Random sonhane = new Random();
 
            for (int i = 1; i <= 5; i++)
            {
                int ilk = ilkhane.Next(48, 57);
                int ikinci = ikincihane.Next(48, 58);
 
                int harf1 = harfhane.Next(65, 91);
                int harf2 = harfhane.Next(65, 91);
 
                int son1 = sonhane.Next(48, 58);
                int son2 = sonhane.Next(48, 58);
                int son3 = sonhane.Next(48, 58);
                int son4 = sonhane.Next(48, 58);
 
                Console.WriteLine("Plaka: {0}{1} {2}{3} {4}{5}{6}{7}",(char)ilk,(char)ikinci, (char)harf1, (char)harf2, (char)son1, (char)son2, (char)son3, (char)son4);
 
            }
 
        }
    }
}
 

3)  Girilen string içindeki süslü a (@) ve nokta(.) karakterlerini kontrol ederek bu karakterler varsa “geçerli e-mail adresi” yoksa “geçersiz e-mail adresi” ekrana yazdırınız. 

using System;
 
namespace emailkontrol
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string eposta="oguzhantas@gmail.com";
            bool atbulundu = false;
            bool noktabulundu =false;
 
            for (int i = 1; i < eposta.Length; i++)
            {
                if (eposta[i] == '@')
                    atbulundu = true;
 
                if (eposta[i] == '.')
                    noktabulundu = true;
            }
 
            if (atbulundu && noktabulundu)
                Console.WriteLine("Email geçerli.");
            else
                Console.WriteLine("Email geçersiz.");
        }
    }
}

4) 200 ile 500 arasındaki sayılardan 21’e bölünenleri ekrana yazdırınız. 
 
using System;
namespace YirmibireBolunen
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            for (int i = 200; i <= 500; i++)
                if (i % 21 == 0) Console.WriteLine(i);
 
        }
    }
}

5)  KDV Dahil olarak fiyatı girilen bir ürünün KDV'siz fiyatını bulan programı yazınız. KDV oranını %18 olarak alınız, ya da KDV Oranını da klavyeden alınız.

Örnek: 
KDV Dahil fiyatı giriniz: 118
Sonuç Fiyat : 100 

using System;
 
namespace KDVSizFiyatBulma
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double kdvliFiyat, kdvsizFiyat, oran;
            Console.Write("KDVli Fiyatı giriniz:");
            kdvliFiyat = double.Parse(Console.ReadLine());
 
            Console.Write("KDV Oranını giriniz(%):");
            oran = double.Parse(Console.ReadLine());
 
            kdvsizFiyat = kdvliFiyat / (1 + (oran / 100));
 
            Console.WriteLine("KDVsiz Fiyat: {0}", kdvsizFiyat);
        }
    }
}

6) Bir sınıfta 5 öğrenci 3 ders almaktadır.  Her bir öğrencinin 3 notunu klavyeden alıp,  hemen ortalamayı hesaplayın ekrana yazan programı yazınız.

using System;
 
namespace SinifNotOrtalama
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
 
            double not, toplam, ortalama;
 
            for (int ogrenci = 1; ogrenci <= 5; ogrenci++)
            {
                toplam = 0; ortalama = 0;
                for (int ders = 1; ders <= 3; ders++)
                {
                    Console.Write("{0}. öğrenci, {1}. ders notu:", ogrenci, ders);
                    not= double.Parse( Console.ReadLine());
                    toplam += not;
                }
                ortalama = toplam / 3;
                Console.WriteLine("{0} Öğrenci Ortalaması: {1}\n",ogrenci,ortalama);
            
            }
 
        }
    }
}

 

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)