Csharp Programlama Dili ile Dizilere Giriş

Csharp Programlama Dilinde Diziler

Diziler, bütün programlama dillerinde bulunan temel yapılardır. Bilgisayarın hafızasında, belirlediğimiz veri tipinde hücreler ayırmak ve bu hücrelere bilgiler yazmak için kullanılır.

Önceki örneklerimizde, hatırlayacak olursanız değişken tanımlarını aşağıdaki şekilde yapıyorduk.

int sayi;
double puan;
string isim;

Önce değişkenin veri tipi, sonra verdiğimiz adı geliyordu. Dizileri de benzer mantıkla aşağıdaki gibi tanımlıyoruz.

int[] sayi;
double[] puan;
string[] isim;

Gördüğünüz gibi sadece veri tpinden sonra köşeli parantezler geldi. Böylece dizi olduğunu, içinde aynı tipte bir veya birden fazla değişkenin tutulacağını belirtmiş olduk. 

Şimdi bir işimiz daha kaldı, tanımladığımız diziler için hafızada yer ayırtmalıyız. Bunu da new anahtar kelimesi ile yapıyoruz.


int[] isim;
isim = new int[50];

Yukarıdaki iki satırda isim adında bir dizi tanımlayıp, int veri tipinden 50 tane yer ayırdık. İnt veri tipi hafızada 4 byte yer kapladığında göre; hafızada  4*50=200 byte'lık yer ayırdık.

Yukarıdaki işlemi tek satırda da yapabilirdik.

int[] isim = new int[50];

Şimdi aşağıdaki şekle bakarak, puan isimli dizinin hafızada nasıl yerleştiğine dikkat ediniz.

Yukarıdaki kullanım dizi tanımlama ve hafızada yer ayırma işlemini kısalttığı için daha yaygındır. Şimdi aşağıdaki dizi tanımlamalarına göz atalım.

//double[] notlar = new double[30];
double[] notlar;
notlar = new double[30];
 
string[] yolcular;
yolcular = new string[200];
 
string[] sebzeler = new string[5];
char[] semboller = new char[10];
 
notlar[0] = 30.5;
notlar[1] = 60.7;
notlar[2] = 45;
notlar[29]= 43.5;
notlar[30]=33.2; // Bu kısım dizi boyutu aşıldığı için hata verecektir.
 
Console.WriteLine(notlar[0]);
Console.WriteLine(notlar[29]);
//Aşağıdaki satırda dizi boyutu geçildiği için hata verecek.
//Console.WriteLine(notlar[30]);
 
yolcular[0] = "Ahmet";
yolcular[1] = "Mehmet";
yolcular[199] = "sinan";
 

Dizileri tanımlayıp, hemen değer atayabiliriz. Aşağıdaki kullanımlara bakabilirsiniz.
 
string[] meyveler ={"armut, muz, karpuz"};
double[] puanlar = {50.3, 60, 70.4,45 };
int[] uzunluk = {5,4,7,8,9,2 };
char[] isaretler = {'-','%','A','4','!'};

Bu tip kullanımda ayrıca new anahtar kelimesini kullanarak yer ayırmadık, çünkü tanımladığımız yerde ilk değerlerini verdik ve Csharp derleyicisi her bir dizinin ne kadar elemana sahip olduğunu anladı.

İlerleyen yazılarımızda farklı örnekler yapacağız.

İyi çalışmalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart, 2015


Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)