Csharp ile İkinci Derece Denklemin Köklerini Bulmak

İkinci derece denklemlerin tanımı aşağıdaki gibidir. Burada a,b,c değerleri birer reel sayı olmak üzere dennklem aşağıdaki gibi yazılır.Bu denklemi çözerken önce delta değerini buluyoruz. Delta değeri b*b- 4*a*c şeklindedir.  Delta değeri sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Sıfıra eşitse iki kök birbirine eşittir.  Aşağıdaki formülleri inceleyebilirsiniz.

Şimdi Csharp programlama dili ile bu denklemin köklerini bulmaya çalışalım.  a, b, c değerlerini klavyeden alacağız ve daha sonra delta değerini hesaplayacağız.

delta değerinin 3 durumu söz konusudur;

if (delta<0 )  {

   
// Delta sıfırdan küçük ve kökler reel değil

} else if (delta==0){

 
  // Delta sıfıra eşit iki kök reel

} else{

 
 // Delta sıfırdan büyük, x1 ve x2 olmak üzere iki kök var

}

Kök alırken SQRT fonksiyonunu kullanacağız. .NET Math kütüphanesinde tanımlı olan bu fonksiyonu Math.Sqrt(Değer) şeklinde kullanıyoruz. using System;
 
 
namespace İkinciDereceDenklem
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b, c;
            double delta, x1, x2;
            
            Console.Write("a değerini giriniz:");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            Console.Write("b değerini giriniz:");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            Console.Write("c değerini giriniz:");
            c = int.Parse(Console.ReadLine());
 
            delta = b * b - 4 * a * c;
            if (delta == 0) {
                Console.WriteLine("Kökler eşit");
            }
            else if (delta < 0)
            {
                Console.WriteLine("Kökler reel değil");
            }
            else
            {
                x1 = ((-1) * b - Math.Sqrt(delta)) / 2 * a;
                x2 = ((-1) * b + Math.Sqrt(delta)) / 2 * a;
                Console.WriteLine("x1={0}, x2={1}",x1,x2);
            }
        }
    }
}
 

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart, 2015 Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)