Linux İşletim Sistemi Giriş ve Orta Seviye 143 Slayt


Linux Başlangıç ve Orta Seviye Linux İşletim Sistemi başlangıçtan ve orta seviyeye kadar konsol komutlarıyla anlatılmaktadır.

- İşletim Sistemi nedir?
- İşletim Sistemi Katmanları nelerdir?
- Linux Tarihi ve Linux Dağıtımları
- Linux Kurulumu
- Linux ve Windows beraber kurulumu
- Sabit Disk Bölümleri
- Linux'te bağlı aygıtların isimlendirilmesi,
- Takas Alanı (Swap) nedir?
- Linux Dosya ve Dizin Yapısı
- Pardus Linux
- Temel Linux Konsol Komutları (touch, mkdir, rm, ls, chmod, pwd, cp, cd, ln, cat, more, echo, less )
- Linux Dosya izinleri ve yetkiler
- Linux dosya arama, find komutu ve parametreleri
- Dosya arşivlemek ve sıkıştırmak, tar komutu ve parametreleri
- Ağ komutları, IP, DNS, Subnet Mask (Alt ağ maskesi)
- Telnet ve FTP komutlarının parametrelerle kullanımı
- nslookup, whois, whoami komutları kullanımı
- Kullanıcı ekleme useradd komutu, gruba ekleme groupadd, gruptan silme groupdel ve groupmod işlemleri
- Yazım editörleri kullanımı nano, Kwrite, Kate ve vi editörleri
-  Linux'de EXE dosya çalıştırma, wine komutu
- Pisi paket yöneticisi
- Linux'de Depo Kavramı
- Linux Kabuk Kamutları
- Linux Kabuk Derleme, 


Linux sunum from Oguzhan TAS Akademi
Bookmark and Share