PHP Dizi Kullanımı - Tek Boyutlu Diziler - Bölüm 1

PHP'de DİZİLER

Bu bölümde PHP Web Programlama dili ile dizi kullanımını görerek tek boyutlu diziler üzerine örnekler yapacağız. PHP'de dizi tanımlamak için array() fonksiyonu kullanılır. Eğer boş bir dizi oluşturmak istiyorsanız

$a = array();

şeklinde boş bir dizi oluşturabilirsiniz. Eğer diziyi hem oluşturup, hem ilk değer ataması yapmak istiyorsanız; 

$a= array( 1, 2, 3, 4)

Dizinin elemanlarına erişmek için C,C++, Java, C#, JavaScript'de olduğı gibi köşeli paranterzler kullanırız.  $a[0], $a[1], $a[2]  gibi indis değerlerini vererek erişebiliriz. Burada indis değerinin 0'dan başladığına, dolayısıyla dizide eleman sayısı n ise dizide en son eleman $a[n-1] olacaktır. 

PHP'de dizilere ekleme yapacaksak, köşeli parantezin içini boş bırakarak direkt değer atayabiliriz. Bu durumda yazdığımız eleman dizinin en sonuna eklenecektir. Örneğin;

$a= array( 1, 2, 3, 4)
$a[] = 5;
$a[] = 6;


Bu durumda dizinin içindeki elemanlar 1,2,3,4,5,6 şeklinde olacaktır.

PHP'de dizinin eleman sayısını bulmak için count fonksiyonu kullanır. Örneğin yukarıdaki a[] dizisinin elemanlarını yazdıracaksak;

for ($i =0; $i<count($a); $i ++)
echo $a[$i];


şeklinde kullanabiliriz. Böylece dizinin tüm elemanlarını ekrana yazdırabilirsiniz. 

 
Şimdi de bir dizinin içindeki en büyük değeri bulan bir fonksiyon yazalım; Burada çağırdığımız fonksiyona parametre olarak dizinin başlangıç adresini verdiğimize dikkat ediniz. Bu tip çağırmaya referansla ile çağırma adını veriyoruz.

function enBuyukBul(&$a)
{
$n= count($a);
$enbuyuk=$a[0];
for ($i=0; $i<$n;$i++)
{
if ($a[$i]>$enbuyuk)
$enbuyuk=$a[$i];
}
 
return $enbuyuk;
}
 
$x=array(10,2,3,4,5,1,25,20);
echo "En Büyük eleman değeri: ".enBuyukBul($x)."<br>";

PHP'de min ve max fonksiyonları ile de bir dizinin içindeki en küçük ve en büyük değeri bulabilirsiniz.

Mutlu kodlamalar,
Mayıs, 2015
Oğuzhan TAŞ
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)