PHP Dizi Kullanımı - Çok Boyutlu Diziler Bölüm 2

Bu bölümde,  çok boyutlu dizi kullanımına değineceğiz. Daha önce dizilere giriş yapmış ve hep tek boyutlu örnekler vermiştik. Çok boyutlu dizi kullanımını aslında dizi içinde dizi gibi düşebilirsiniz. Örneğin bir öğrencinin notlarını saklamak isteyelim.
 

 $notlar =  array(  
                       array(eleman11, eleman12 ),
                       array(eleman21, eleman22) ,
                       array(eleman31, eleman32)
);


şeklinde kullanılacaktır. Bu diziye erişim de $notlar[0][0] şeklinde olacaktır. 

$notlar =array( 
 
    array("Oğuzhan",80,70),
    array("Yavuzhan",90,70),
    array("Yağızhan",80,85),
    array("Batuhan",74,100),
    array("Neslişah",94,90)

);

echo $notlar[0][0]." ".$notlar[0][1]." ".$notlar[0][2]."<br>";
echo $notlar[1][0]." ".$notlar[1][1]." ".$notlar[1][2]."<br>";

Sonuç aşağıdaki gibi görünecektir. Bir tablo içinde görüntüleyerek daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Oğuzhan 80 70
Yavuzhan 90 70


Yeri gelmişken var_dump() fonksiyonu kullanımını da görelim. Bu fonksiyon dizinin yerleşimi tam olarak vermektedir. Dizinin boyutu hakkında da detaylı bilgi verecektir.

$dizi = array("elma", "muz", "armut", "kivi");
var_dump($dizi);

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.
 
array (size=4)
  0 => string 'elma' (length=4)
  1 => string 'muz' (length=3)
  2 => string 'armut' (length=5)
  3 => string 'kivi' (length=4)


Mutlu Kodlamalar,
Mayıs, 2015
Oğuzhan TAŞ 

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)