PHP ile Şifre Üretme

PHP'de Rastgele Sayı üretmek için rand() fonksiyonundan yararlanıyoruz. Bu fonksiyonu kullanarak ve ASCII tablodan yararlanarak rastgele şifre üretme işlemini yapacağız.

Bu işlem için sifreUret() isimli bir fonksiyon hazırladık. Bu fonksiyona gönderdiğiniz uzunluk ve tip değerine göre şifrenin küçük harf, büyük harf, sayı veya sembol şeklinde üretilmesini sağlıyoruz. Eğer hiçbir tip değeri göndermezsek, varsayılan olarak karışık şifre üretiyor. 

Örnek Kullanımlar;

echo sifreUret(10,1);
Sonuç  2250854466 şeklinde sayısal olacaktır.

echo sifreUret(10,2);
Sonuç, IPOLSIWMSV şeklinde büyük harfler olacaktır.

echo sifreUret(10,3);
Sonuç, jszumpnlac şeklinde küçük harflerden oluşacaktır.

echo sifreUret(10,4);
Sonuç,  !$#%#""#$" şeklinde sembollerden oluşacaktır.

echo sifreUret(10,5);
Sonuç,  $Z2Yw4LCl2 şeklinde küçük harf, sembol, büyük harf, sayıların karışımından oluşacaktır.

Kodların tamamı aşağıda verilmiştir.

<?php
 
function sifreUret($uzunluk, $tip=5)
{
 $sifre ="";
 for($i=0;$i<$uzunluk;$i++)
 {
//Sadece sayı üretme
if ($tip==1)
$sifre.=chr(rand(48,57));//0-9

//Büyük harf üretme
    elseif($tip==2)
$sifre.=chr(rand(65,90));//A-Z

//Küçük harf üretme
elseif($tip==3)
$sifre.=chr(rand(97,122));//a-z

//sembol üretme
elseif($tip==4)
$sifre.=chr(rand(33,38));

//karışık şifre üretme
elseif($tip==5){
$sec=rand(1,4); 
if ($sec==1)     $sifre.=chr(rand(33,38));//sembol üretme
elseif ($sec==2) $sifre.=chr(rand(65,90));//A-Z
elseif ($sec==3) $sifre.=chr(rand(97,122));//a-z
elseif ($sec==4) $sifre.=chr(rand(48,57));//0-9
}
 
 }
 return $sifre;
}
 
echo sifreUret(10);
 
?>

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ,
Aralık, 2015
 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)