PHP Curl Servisini Aktif Etme

Curl kütüphanesi özellikle içeriğin başka sayfadan temin edilmesi gibi durumlarda, yani bot yazımı için kullanılır. 

PHP'de Curl aktivasyonu için;

1) php.ini dosyasında php_curl.dll satırı bulunuz,
2) önündeki  noktalı virgül (;) siliniz, dosyayı kaydediniz.
3) Apache web sunucusunı yeniden başlatınız.

WAMP kullanıyorsanız,
C:\wamp\bin\php\php5.5.12\php.ini dizinine gidip
yukarıdaki işlemleri yapınız.

XAMPP kullanıyorsanız;
c:\xampp\php\php.ini
dizininde php.ini dosyasını bulup yukarıdaki işlemleri yapınız.


Örnek Uygualama:

Aşağıdaki örnek uygulama ile saat ve dakikayı saatkac.com sitesinden çekiyoruz.

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 

function getir($url) 
{
$basla = curl_init(); 
if (!$basla) { die ("Curl oturumu acilamadı, curl kütüphanesini kontrol ediniz."); } 
curl_setopt($basla, CURLOPT_URL,$url);  
curl_setopt($basla, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);  
$veri = curl_exec($basla);  
curl_close($basla);   
return $veri; 
 
$site=getir("http://www.saatkac.com"); 
 
preg_match_all('#<span id="hours2">(.*?)</span>#', $site,$saat,PREG_SET_ORDER);
echo $saat[0][1];
echo ":";
preg_match_all('#<span id="minutes2">(.*?)</span>#', $site,$dakika,PREG_SET_ORDER);
echo $dakika[0][1];
 
?>

Sonuç aşağıdaki gibi görünecektir.
16:48 

Saati öğrenmek için zaten PHP içinde tarih ve zaman fonksiyonları var, bu kodlamaya ne gerek vardı,  diyebilirsiniz. Buradaki bilgileri kullanarak döviz kurlarını, hava durumunu, namaz vakitlerini bir web sitesinden görüntüleyebilirsiniz. 

Mutlu kodlamalar,
Nisan, 2015
Oğuzhan TAŞ Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)