C# Örnek Sorular ve Çözümleri

SORU: Klavyeden kullanıcı aşağıdaki şekilde bilgiler girecektir.

ABC...Zabc...z  gibi küçük ve büyük harfler
012...9 gibi rakamlar
+, -, %, ?, !, # gibi semboller

Kullanıcının girdiği bu bilgilere göre harf, rakam ve sembolden kaç tane girildiğini ekrana yazdırınız. Kullanıcı iki defa X(büyük X) girince işlem sonlanacaktır. Problemin çözümünde aşağıdaki ASCII tablodan yararlanabilirsiniz.using System;

namespace SonsuzDonguHarfRakam

{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{

char veri;
int harfsay=0, rakamsay=0, sembolsay=0;
int xsay = 1;

for(;;)
{

    Console.Write("Bir veri giriniz :");
    veri =char.Parse(Console.ReadLine());

    if ((veri >= 'A' && veri <= 'Z') || (veri >= 'a' && veri <= 'z') )
    harfsay++;

    else if (veri >= '0' && veri <= '9')
    rakamsay++;

    else if (veri=='+' || veri=='-' ||veri=='*' ||veri=='/' ||veri=='?' || veri=='#' || veri=='!' || veri=='%' )
    sembolsay++;

   if (veri == 'X')
   {
     
harfsay--;
     
if (xsay == 2)
        
break;
     
else
       
xsay++;

    }

  }

    Console.WriteLine("Harf sayısı :{0}",harfsay);
    Console.WriteLine("Rakam sayısı :{0}", rakamsay);
    Console.WriteLine("Sembol sayısı :{0}", sembolsay);
    Console.ReadLine();

   }

  }

}

 

Bu blogda yer alan özgün soruların telif hakkı Oğuzhan TAŞ'a aittir, ticari amaçla kitaplarda, CD'lerde veya başka basılı elektronik yayınlarda kullanılması yasaktır. Ders amacıyla çözülebilir, kar amacı gütmeden kullanılabilir.


Mutlu Kodlamalar
Oğuzhan TAŞ
Nisan, 2016

 


Bookmark and Share