JavaScript Events - OnKeyUp Olayı

Bu yazımızda JavaScript ile onKeyUp olayını inceleceğiz. Metin kutusuna(text) girilen bir sayının karesini ve küpünü anında hesaplayacağız, bu işlem için önce bir HTML sayfası oluşturunuz. Bu HTML sayfası içerisinde sonuçları göstermek için karesonuc ve kupsonuc isimli iki tane div tanımlıyoruz. Biraz renklendirmek ve güzel göstermek için aşağıdaki CSS kodlarını yazdık. 


karesonuc id(kimlik) css tanımlamasında zemin renigini mavi, yazı rengini beyaz yaptık ve margin değerlerini her yönden 10px olarak tanımladık, yine padding değerlerini 10px tanımlayarak yazıların köşelere bitişik olmamasını sağladık.


 #karesonuc{
            background-color:blueviolet;
            color:white;
            margin:10px;
             padding:10px;
            width: 200px;
        }
 
#kupsonuc{
            background-color:brown;
            color:white;
            margin:10px; padding: 10px;
            width: 200px;
        }
 


Aşağıdaki gibi input text nesnesinin içinde onkeyup olayı için islemyap() metodunu tetikliyoruz.

 <input type="text" id="sayi" value="0" onkeyup="islemyap(this)">

Sayfamızın head kısmında da aşağıdaki gibi islemyap() fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Bu fonksiyon kendisine gönderilen nesnenin value değerine ulaşıp, karesini ve küpünü hesaplayıor. Daha sonra karesonuc ve kupsonuc isimli div etiketlerinin içinde sonucu gösteriyor.


    function islemyap(nesne){
          x=nesne.value;
           karesi=x*x;
           kupu=x*x*x;
           document.getElementById("karesonuc").innerHTML=karesi;
           document.getElementById("kupsonuc").innerHTML=kupu;
        }Kodun tamamı aşağıdaki gibidir. Bu kodu notepad ile bile olsa bir editöre yapıştırıp, html veya htm uzantılı olarak kaydetseniz bile üzerine tıklayınca çalışacaktır.


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>KareAl, KüpAl</title>
    <style>
        #karesonuc{
            background-color:blueviolet;
            color:white;
            margin:10px; padding:10px;
            width: 200px;
        }
        #kupsonuc{
            background-color:brown;
            color:white;
            margin:10px; padding: 10px;
            width: 200px;
        }
    </style>
    <script>
        function islemyap(nesne){
          x=nesne.value;
           karesi=x*x;
           kupu=x*x*x;
           document.getElementById("karesonuc").innerHTML=karesi;
           document.getElementById("kupsonuc").innerHTML=kupu;
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form>
        <label>Sayı giriniz:</label>
        <input type="text" id="sayi" value="0" onkeyup="islemyap(this)">
        <div id="karesonuc">0</div>
        <div id="kupsonuc">0</div>
    </form>
    
</body>
</html>

JavaScript eğlencesine benzer örneklere devam edeceğiz.

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart, 2023
 
Bookmark and Share