Csharp Formlar ile Faktöriyel Bulma

Matematik derslerinden de bildiğiniz gibi faktöriyel; bir sayıdan 1'e kadar olan tüm sayıların çarpımıdır. Örneğin;

2! = 2.1
3! = 3.2.1
4!= 4.3.2.1
5!= 5.4.3.2.1

Buna göre bir döngü açıp birer birer azaltıp, döngü her döndüğünde çarparsak sonucu bulabiliriz. Önceki aşağıdaki gibi bir form ekranı hazırlayalım. Nesnelerin özelliklerini aşağıdaki gibi ayarlayalım. (Nesne özelliklerine nesnenin üzerine bir defa tıkladıktan sonra F4 tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.)

Nesne Özellik Değer
TextBox Name txtSayi
TextBox Name txtSonuc
Button Name btnHesapla
Button Text Hesaplaprivate
void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi = int.Parse(txtSayi.Text);

long carpim = 1;

for(int i= sayi; i>=1; i--)

{

carpim *=i; // carpim = carpim*i;

}

txtSonuc.Text = carpim.ToString();

 

}

Mutlu Kodlamalar,
Mart 2016,
Oğuzhan TAŞ

Bookmark and Share