For Döngüsü ile Asal Sayıları Bulma

Sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılardır. 
Soru: 2 ile 100 arasındaki asal sayıları php ile for döngüsü kullanarak bulunuz. 


<?php
 
for($i=2;$i<=100;$i++)
{
    $asal=true;
    for($j=2;$j<=$i-1;$j++)
    {
        if ($i%$j==0)
        $asal=false;
      }
      if ($asal) echo $i."<br>";
}
 
?>

Çözüm:  Burada iki döngü kullanacağız, ilk döngü istediğimiz sayı aralağı için birer birer dönüyor, ikinci döngüde her bir sayıyı ele alarak 2'den kendisinin 1 eksiğine kadar olan sayılara bölünüp bölünmediğine bakıyoruz. Asal sayılar 2'den başladığı için döngümüzde 2'den sayının 1 eksiğine kadar döndük. 2.döngüye girmeden önce asal boolean değişkenine true değerini atıyor, eğer 2'den kendisinin 1'eksiğine kadar olan sayılardan biri bile tam bölüyorsa asal=false değerini alıyor.


2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
59
61
67
71
73
79
83
89
97

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Ekim 2016


Bookmark and Share