Aspnet Ortamında Faktöriyel Hesaplama


Faktöriyel hesabını çoğumuz biliyoruz ama yine de hatırlatalım. Sayının kendisinden 1'e kadar olan sayıların çarpımıdır.

0! = 1
1! = 1
2! = 2.1
3! = 3.2.1
4! = 4.3.2.1
5! = 5.4.3.2.1

Bu bilgiye aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi metin kutusuna girilen sayıya kadar olan sayıların faktöriyelini hesaplayıp ListBox içinde yazdırınız.Yeni bir Website projesi oluşturup, Solution Explorer'da projemizin üzerine sağ tıklayıp bir WebForm ekliyoruz. Sonra form üzerine,

Bir ListBox ekleyip ID değerini LBox,
Bir Button ekleyip ID değerini btnHesapla,
Bir TextBox ekleyip ID değerini txtSayi yapıyoruz.

protected void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        
        ulong sayi = ulong.Parse(txtSayi.Text);
        LBox.Items.Clear();
 
        for (ulong k = 0; k <=sayi ; k++)
        {
            
            ulong faktor = 1;
            for (ulong i = 1; i <= k; i++)
            {
                    faktor *= i;
                
            }
            LBox.Items.Add(k + "!=" + faktor);
 
        }
 
 
    }

Burada int yerine daha büyük faktöriyelleri hesaplamak için unsigned long tipini (ulong) kullandık.

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Kasım, 2016

 

Bookmark and Share