Kızılötesi Uzaktan Kumandasını Arduino ile Kullanma

Bu yazımıda Arduino ile Kızılötesi Uzaktan kumandasını kullanarak Arduino mikrokontrolör ile işlemler yapacağız. Daha önce yaptığımız aşağıdaki örnekte daha önce basitçe yapmıştık, aynı devre elemanlarını kullanıyoruz.

https://www.oguzhantas.com/arduino/426-arduino-ile-kizilotesi-iletisim.html

- 1 tane BreadBoard
- 1 Tane Arduino Uno
- 1 Tane 220 Kohm Direnç
- 2 Led
- 1 IR Alıcı Sensör
- 1 IR Kumanda

Kızılötesi (Infrared) Keypad'de 1 tuşuna basınca kırmızı, 2 ye basınca mavi, power tuşuna basınca da ikisinin sönmesini istiyoruz.

Devremizi aşağıdaki gibi tasarlayıp daha sonra kod kısmına aşağıdakileri yazıyoruz. Burada 4 numaralı koda Led1'i yani kırmızı Ledi, 3 numaralı porta Led2 iyi bağladık.
#include <IRremote.hpp>
const int rcvPin=8;
int led1=4;
int led2=3;
  
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  IrReceiver.begin(rcvPin, true);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
}
 
void loop()
{
  if(IrReceiver.decode()){
    auto value= IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData;
    
    if(value==4010852096)
    {
      //keypad no '1'
        digitalWrite(led1,HIGH);
        Serial.println("Lamba 1 yandı");
    }
    else if (value==3994140416)
    {
      //keypad no '2'
        digitalWrite(led2,HIGH);
      Serial.println("Lamba 2 yandı");
      
    }
    
    else if (value==4278238976)
    {
      //keypad no 'Power'
        digitalWrite(led1,LOW);
       digitalWrite(led2,LOW);
      Serial.println("İki lamba da Power a basımca söndürüldü");
    }
    IrReceiver.resume();
  }
}


Sonraki Konu:  Kızılötesi ve Yedi Segment Display ile Uygulama


Oğuzhan TAŞ
Mutlu Kodlamalar,
Mayıs, 2023
 
Bookmark and Share