Asp.net ile İkinci Derece Denklem Köklerini Bulmak

Bu yazımızda basit bir örnek yapacağız. Matematiksel bir işlemi Asp.net altında C# programlama dili ile yapacağız.Temel kontroller olan TextBox'lar ve bir button kullanacağız.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;


namespace İkinciDereceDenklem
{
    public partial class İkinciDereceDenklem : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int a = int.Parse(txta.Text);
            int b = int.Parse(txtb.Text);
            int c = int.Parse(txtc.Text);
            int delta = b * b - 4 * a * c;
            txtdelta.Text = delta.ToString();
            if (delta >= 0)
            {
                double x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / 2 * a;
                double x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / 2 * a;
                txtx1.Text = x1.ToString();
                txtx2.Text = x2.ToString();
            }
            else
            {
                txtx1.Text = "Kökler reel değil";
                txtx2.Text = "Kökler reel değil";
            }
           
        }
    }
}

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Nisan 2018 Bookmark and Share