Asp.net ve Csharp ile String İşlemleri

İngilizce String tipi bazı Türkçe kaynaklarda "katar" bazılarında ise "metin" olarak ifade edilmektedir. Daha önce verilen bir cümle içinde harf sayma, kelime sayısını bulma vb. işlemleri incelemiştik. 

String değişkenine aktarılan veriyi bir dizi gibi düşünebiliriz. Örneğin string ad="ali" olsun. Burada dizilerin csharp'ta 0'dan başladığını düşünürsek dizimiz aşağıdaki gibi olacaktır. Yani ad değişkenine atanan bilginin uzunluğu-1 en son eleman olacaktır. Burada 3 harften oluştuğu için dizinin indisleri 0,1,2 şeklinde gidecektir.

ad[0] = "a"
ad[1] = "l"
ad[2] = "i"

ad[0] ad[1] ad[2]
a l i

Soru: Metin kutusuna girilen bir kelimenin içinde geçen bütün harfleri alttaki Listtbox'a ekleyerek, en sonda kaç tane a harfi geçtiğini  (A veya a) yazınız. Şimdi bir Asp.net projesi açıp, bir WebForm ekleyip, bir Button, bir textbox, bir Listbox ve bir label nesnesi ekleyelim. Butonumuzun adını HarfBul olarak değiştirelim. Textbox nesnemizin ID özelliğini de txtMetin olarak değilştirelim. 

 

 protected void btnBul_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string metin = txtMetin.Text.Trim();
            int sayac = 0;
            for (int i=0;i<metin.Length;i++)
            {
                lbSonuc.Items.Add(metin[i].ToString());
                if (metin[i] == 'a' || metin[i] == 'A')
                    sayac++;
            }
            lbSonuc.Items.Add("A Sayısı="+sayac.ToString());
        }


Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Aralık 2018
Bookmark and Share