Unix-Linux Programlama Bash Script Döngüler Soru 2

Soru: Klavyeden girilen 5 sayının ortalamasını bulan programı döngüler kullanarak yapınız. (Uyarı: Ortalama Küsüratlı çıkabilir, bu bilgiye göre değişken tanımlayınız.)

toplam=0
for ((i=1;i<=5;i++))
do
  read -p "$i. sayıyı giriniz:" sayi
  toplam=$(($toplam+$sayi))
done
 
echo "scale=2; $toplam/5"|bc 

NOT: Burada küsüratli sonuçlar için bc kullanımı zorunludur. Mutlu kodlamalar,
20.04.2020
Oğuzhan TAŞ
Bookmark and Share