Unix-Linux Programlama Bash Script bölünebilme Soru 3

Soru: 1 ile 100 arasındaki sayılardan 5’e bölünenlerin toplamını, 3’e bölünenlerin toplamından çıkararak sonucu bash script ile yazınız. 

 
toplabes=0
toplauc=0
 
for((i=1;i<=100;i++))
do
  if [[ $i%5 -eq 0 ]]; then
    toplabes=$(($toplabes+$i))
  fi
  if [[ $i%3 -eq 0 ]]; then
    toplauc=$(($toplauc+$i))
  fi
done

 
echo "Beşe bölünenler toplamı: $toplabes"
echo "Üçe bölünenler toplamı: $toplauc"

sonuc=$(($toplabes-$toplauc))
echo "İşlem Sonucu=$sonuc"Mutlu kodlamalar,
20.04.2020
Oğuzhan TAŞ Bookmark and Share