Unix-Linux Programlama Bash Script Şart Yapıları Soru 4

Soru: Bir işçinin maaşı çalışma yılı ve çalışma saatine göre hesaplanmaktadır. Çalışma yılı; 
- 1-10 yıl arası ise maaşı 3000 TL, saat ücreti 20 TL,
- 11-20 yıl  arası ise maaşı 4000 TL, saat ücreti 30 TL,
- 21-30 yıl arası ise maaşı 5000 TL, saat ücreti 40 TL’dir. 
       İşçiler ayda en az 120 saat maaş karşılığı mecburi çalışmak zorundadır, 120 saatten sonra saat ücretini ek olarak alabilmektedirler. Buna göre çalışma yılı ve saatini klavyeden alarak işçinin eline geçen net miktarı hesaplatınız.

read -p "Çalışma yılını giriniz:" yil
read -p "Çalışma Saatini giriniz:" saat
 
saat=$(($saat-120))
 
if (( $yil>=1 && $yil<=10 )); then
 ucret=$((saat*20))
 maas=3000

elif (( $yil>=11 && $yil<=20 )); then
 ucret=$((saat*30))
 maas=4000

elif (( $yil>=21 && $yil<=30 )); then
  ucret=$((saat*40))
  maas=5000
fi
 
toplam=$(($maas+$ucret))

echo "Maaşı=$maas"
echo "Saat ücreti=$ucret"
echo "Toplam=$toplam"

 


Mutlu kodlamalar,
20.04.2020
Oğuzhan TAŞ

Bookmark and Share