Unix-Linux Programlama Bash Script Şart Yapıları Soru 5

Bu sorumuzda kişinin gelirine göre vergi hesaplayacağız. Bu hesaplar 2020 yılı güncel vergi hesaplarıdır. Aşağıdaki verilere göre klavyeden girilen bir gelirin vergisini hesaplattırınız.

22.000 TL'ye kadar vergi oranı %15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası için vergi oranı %20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL fazlası için vergi oranı %27

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası için vergi oranı %35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL fazlası için vergi oranı %40


Bu bilgilere göre bash script üzerinde gelir vergimizi hesaplayalım.

read -p "Gelirinizi giriniz:" gelir

vergi=0
if (($gelir<=22000));then
  vergi=$(($gelir *15/100))

elif (($gelir>22000 && $gelir<=49000)); then
    vergi=$(( 3300+(($gelir-22000)*20/100) ))

elif (($gelir>49000 && $gelir<=120000)); then
    vergi=$(( 8700+(($gelir-49000)*27/100) ))

elif (($gelir>120000 && $gelir<=600000)); then
    vergi=$(( 27870+(($gelir-120000)*35/100) ))

elif (($gelir>600000)); then
    vergi=$(( 195870+(($gelir-600000)*40/100) ))

fi

echo "scale=2; $vergi "|bc
Mutlu kodlamalar,
21.04.2020
Oğuzhan TAŞ
Bookmark and Share