BashScript dilinde Fonksiyonlarla Dört İşlem

Bu yazımızda BashScript dilinde fonksiyon kullanımını inceleyeceğiz. Çarpma, Bölme, Toplama, Çıkarma işlemlerini yapacağız. Fonksiyon parametreleri $1, $2, ... şeklinde gitmektedir. C gibi dillerde fonksiyon adından sonra parantez içinde parametreleri yazardık, burada hiçbir şey yazmamıza gerek yok, ilk parametre $1, ikinci parametre $2 şeklinde gidiyor.

En altta fonksiyonların nasıl çağrıldığı görülüyor, fonksiyon adından sonra aralara bir boşluk bırakarak parametreleri yazıyoruz.

 

toplamBul()
{  
   echo "Toplam : $(($1+$2 ))"  
}


carpimBul()
{
  echo "Çarpım : $(($1*$2))"
}


cikarimBul()
{
 echo "Çıkarım : $(($1-$2))"
}


bolumBul()

if (($2=="0")); then
  echo "Sıfıra bölme hatası"
 else
   echo -n "Bölüm:"
   echo "scale=2; $1/$2;"|bc
  fi
}

 

 

toplamBul 4 5
carpimBul 4 5
bolumBul 4 5
bolumBul 4 0
cikarimBul 20 16Mutlu kodlamalar,
Mayıs, 2020
Oğuzhan TAŞ
 

Bookmark and Share