C++(Cplusplus) ile operatörlerin aşırı yüklenmesi


Operasyon isimli bir sınıf oluşturarak, operatörlerin aşırı yüklenmesini kullanarak aşağıdaki işlemleri yaptırınız.
A = {2,8,5,7,11}
B = {2,3,4,2,2}
C=A+B yazıldığında iki dizinin elemanlarını toplayıp döndürecek
C=A*B yazıldığında iki dizinin elemanlarını çarpacak
C=A&B yazıldığında iki AB şeklinde karşılıklı elemanları üstel hesaplama yapıp döndürecektir.
 


#include <iostream>
#include "bits/stdc++.h"
using namespace std;
#define N 5


class Operasyon{

  int dizi[N];
public:

  void giris(vector<int> & A);
  void goster();

  void operator+(Operasyon x);
  void operator*(Operasyon x);
  void operator&(Operasyon x);

};

void Operasyon::giris(vector<int> & A) {
  for (int i=0;i<N;i++){
    dizi[i]=A[i];
  }
}

void Operasyon::goster() {
   for(int i=0;i<N;i++)
   {
     cout <<dizi[i]<<endl;
   }
}

void Operasyon::operator+(Operasyon x) {
  int b[5];
  for (int i=0;i<N;i++){
     b[i]=dizi[i]+x.dizi[i];

  }
  cout<<"\nToplam sonuc:"<<endl;
  for (int i=0;i<N;i++){
    cout <<b[i] <<" ";

  }
}

void Operasyon::operator*(Operasyon x) {
  int b[5];
  for (int i=0;i<N;i++){
    b[i]=dizi[i]*x.dizi[i];

  }
  cout<<"\nCarpim sonuc:"<<endl;
  for (int i=0;i<N;i++){
    cout <<b[i] <<" ";

  }
}

void Operasyon::operator&(Operasyon x) {
  int b[5];
  for (int i=0;i<N;i++){
    b[i]=pow(dizi[i], x.dizi[i]);

  }
  cout<<"\nUstel sonuc:"<<endl;
  for (int i=0;i<5;i++){
    cout <<b[i] <<" ";

  }
}


int main() {

  vector<int> d1={2,2,2,2,2};
  vector<int> d2={2,3,4,5,6};

  Operasyon o1, o2;
  o1.giris(d1);
  o2.giris(d2);

  o1+o2;
  o1*o2;
  o1&o2;


  cout<<""<<"\n";

  return 0;
}


Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Ocak,2021
Bookmark and Share