Üç sayının en büyüğünü bulan metod

Şimdiye kadar çözdüğümüz problemlere göre biraz basit bir örnek yapalım. Üç metin kutusuna(textbox) girilen sayının en büyüğünü bulan programı metod kullanarak yapalım. Aşağıdaki gibi üç metin kutusu, üç label ve bir button nesnesi form üzerine sürükleyip bırakalım.

Nesne Adı(Name) Değeri
Textbox txtA  
Textbox txtB  
Textbox txtC  
Button btnEnBuyukBul  
int enBuyukBul(int a, int b, int c)
        {
            int enbuyuk=0;
            if (a > b && a > c) 
                enbuyuk=a;
 
            if (b > a && b > c)
                enbuyuk=b;
 
            if (c > b && c > a)
                enbuyuk=c;
 
            return (enbuyuk);
        }
 
EnBuyukBul metodumuz üç parametre alıyor, üç parametre de int(tamsayı) tipinde. Metodumuz geriye sadece en büyük değeri döndüreceği için adının hemen önünde int olarak belirttik. Önce a değeri en büyük mü bakıyoruz. if (a>b && a>c) ifadesi ile a'nın hem b'den, hem de c'den büyük olup olmadığına bakıyoruz. Eğer ikisinden de büyükse enbuyuk değişkenine a'yı atıyoruz. Sonra aynı şekilde b'nin en büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. if (b>a && b>c) ile yaptığımız bu. Sonra aynı işlemi c için yapıyoruz. 

Aşağıdaki kodları da btnEnBuyukBul buttonuna tıkladıktan sonra yazıyoruz.
 
private void btnEnBuyukBul_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int x = int.Parse(txtA.Text);
            int y = int.Parse(txtB.Text);
            int z = int.Parse(txtC.Text);
 
            int sonuc = enBuyukBul(x, y, z);
            MessageBox.Show(sonuc.ToString());
        }

Sonuç ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.Yukarıdaki kodları da yazdıktan sonra programı farklı değerlerle test etmeyi unutmayınız.  Tabi bu işlemi daha kısa yoldan da yapabilirsiniz, farklı yöntemleri araştırmayı size bırakıyorum.


07.03.2022
Mutlu kodlamalar.
Oğuzhan TAŞ

Bookmark and Share