Dizi Ortalamasını Bulup Döndüren Metod

Yine temel örneklerden birini yapalım, verilen bir dizinin ortalamasını bulup döndüren bir metod yazalım. Form üzerine bir button nesnesi ekleyerek, Text olayına Ortalama Bul yazalım. 
Bu örnekte amaç bir metodun bir diziyi nasıl parametre alacağını göstermektir. 

   double ortalamaBul(int[] dizi)
        {
            double toplam=0, sonuc = 0;
            for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
            {
                toplam += dizi[i];
            }
            sonuc = toplam / dizi.Length;
            return (sonuc);
        }
 

Ortalama sonucu küsüratlı olabileceği için ortalamaBul metodunun başına double yazdık. Ardından parametre olarak bir dizinin alınacağını int[] dizi şeklinde belirttik. Sonra bir döngü içinde diziyi baştan sona dolaşarak elemanlarını teker teker topladık. Döngü sonunda da toplam değerini eleman sayısına bölerek ortalama değeri elde ettik.

Form üzerine yerleştirdiğimiz button nesnesine de tıklayarak aşağıdaki kodları yazınız. Burada a ve b olmak üzere iki tane tamsayı dizisi tanımladık. Sonra ortalamaBul(a) ile a dizisini yeni oluşturduğumuz ortalamaBul metoduna gönderdik, dönen ortalama sonuç değerini tutması için ortalama1 değişkeni kullandık.

double ortalama1 = ortalamaBul(a);
 
Aynı işlemi b dizisi için de yaptık, b dizisinin ortalama sonucunu da ortalama2 değişkeninde tuttuk. Sonra MessageBox.Show ile ekrana mesaj olarak yazdık, burada da double değer olduğu için string'e çevirmeyi unutmuyoruz.
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int[] a = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 };
            int[] b = { 50, 60, 70, 80 };
 
            double ortalama1 = ortalamaBul(a);
            double ortalama2 = ortalamaBul(b);
 
            MessageBox.Show("a dizisinin ortalaması: " + ortalama1.ToString());
            MessageBox.Show("b dizisinin ortalaması: " + ortalama2.ToString());
 
        }Sonraki örneklerimizde bu konuyu daha da pekiştireceğiz. Kalıcı olarak öğrenmek için kodları mutlaka yazmanızı tavsiye ederim.

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
07.03.2022
 
Bookmark and Share