Dart Programlama Dili ile Döngüler-1

Önceki yazılarda Visual Studio Code ortamında Dart ve Flutter kodları çalıştırmak için gerekli ayarları yapmıştır. Bu yazımızda Döngülere değineceğiz. Dart dilinde döngüler C#, C++, Java, PHP dillerine çok benzemektedir. Bu dilleri daha önce kullandıysanız kodlar tanıdık gelecektir.

Bütün programlama dillerinde olduğu gibi Dart dilinde de for döngüsü en çok kullanılan döngüdür. for döngüsünde üç kısım bulunur. Başlangıç kısmı, şart kısmı ve en son kısım olan artım ya da azalım. for döngüsünde her bir kısım diğerinden noktalı virgül (;) ile ayrılır. 

for( başlangıç kısmı ; şart kısmı; artım/azalım)
{

   //kodlar
}

Aşağıfaki örneğe bakalım.

for (i=0; i<10; i++){

  //Döngü devam ettiği sürece bu kodlar işletilecektir.

}

Yukarıdaki döngüde i=0 ile i değişkeninin sıfırdan başlayacağını i<10 ile döngünün i küçük 10 olduğu sürece döneceğini, i++ ile de döngünün her bir dönüşünde i değerinin bir artacağını belirttik.

Aşağıdaki döngüde 1'den 5'e kadar sayılar ekrana yazılacaktır.

for (int i=1; i<=5; i++){

 print(i);

}
for döngüsü ile ilgili örneklere devam edeceğiz. Şimdi dart dilinde while döngüsünü inceleyelim. while döngüsünde parantez içindeki şart sağlandığı sürece döngü devam edecektir.

while(şart kısmı){

//kodlar

}

Aşağıdaki örnekte for döngüsünde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Döngümüze girmeden evvel i değişkeninin başlangıç değerini atıyoruz. Sonra while(i<=5) ile i değeri 5'ten küçük eşit ise dönsün komutunu veriyoruz. Döngü parantezleri içinde i++ ile her döndükçe i değerinin bir artacağını belirtiyoruz. 

  int i = 1;
  while (i <= 5) {
    print(i);
    i++;
  }

Kodların tamamı Visual Studio da yazılmış şekilde aşağıdadır.Şimdi de aynı işlemi do-while döngüsü ile yapalım.  do-while döngüsü de tıpkı while döngüsü gibidir. For ve while döngüsünden farklı olarak döngü içindeki kısım en az bir defa işletilir.  

do {

  //kodlar

} while (şart kısmı);

Aşağıdaki döngüde de 1'den 5'e kadar sayılar yazılmaktadır. 

int i=1 
 do {
    print(i);
    i ++;
  } while (i <= 5);

 

Döngülerle ilgili daha anlatacak çok şey var ama şimdilik bu yazıda üç temel döngüde basit işlemler yaptık. Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar dilerim.
Oğuzhan TAŞ
Kasım 2022
 
Bookmark and Share