Dart Programlama Dili ile Döngüler-2

Bu yazımızda Döngülere devam ediyoruz, Dart ile for, while, do-while döngülerini farklı örneklerle  inceliyoruz.

Şimdi 5'ten 100'e kadar sayıları beşer beşer ekrana yazdıralım ve bu aralıkta kaç sayı olduğunu da bulalım. Bu işlemi önce for döngüsü ile yapalım.

for döngüsü ile 
 
  int sayac = 0;
 
  for (int i = 5; i <= 100; i += 5) {
    print(i);
    sayac++;
  }
 
  print("Sayaç=" + sayac.toString());

Yukarıdaki for döngüsünde i değişkeni 5'ten başlayıp, i<=100 şartına göre i değeri 100'den küçük olduğu sürece dönmekte ve her dönüşünde i değeri 5 artmaktadır. 5'ten 100'e kadar tahmini 20 sayı bulunmaktadır. Sayı adedini bulmak için de sayac isminde bir değişken tanımlayıp döngünün her dönüşünde sayac++ ile bu değeri artırdık. Döngü bittiğinde sayac değeri içinde artık kaç sayı olduğu bulunmuş olacaktır.

while döngüsü ile
 
  int i = 5;
  int sayac = 0;
 
  while (i <= 100) {
    print(i);
    i += 5; //i=i+5
    sayac++;
  }
 
  print("Sayaç:" + sayac.toString());
 
 
while döngüsünde 5'ten 100'e kadar saymak için while döngüsüne girmeden önce i değişkenine ilk değer olarak 5 değerini atadık. Daha sonra while(i<=100) ile döngünü i değeri 100'den küçük olduğu sürece döneceğini belirttik. print(i) ile i değerini ekrana yazdıktan sonra i+=5 ile de her döngü adımında i değerini 5 artırdık. Burada da sayac değerini sayac++ ile artırıp kaç adet sayı olduğunu bulduk ve ekrana yazdık.

do-while döngüsü ile
 
  int i = 5;
  int sayac = 0;
 
  do {
    print(i);
    i += 5;
    sayac++;
  } while (i <= 100);
 
  print("Sayaç:" + sayac.toString());

 
do-while döngüsünün diğer döngülerden farkı şart kısmı altta yer aldığı için en az bir defa çalışması idi. Burada da while döngüsünde yaptığımız işlemlerin aynısını yaptık. 

Yukarıda üç tip döngü işlemi ile de aşağıdaki sonucu elde ederiz.
 
 Şimdi de 100 ile 200 arasındaki sayıların toplamını for döngüsü ile bulalım. 

Diğer örneklerden farklı olarak toplam isimli tamsayı tipinde bir değişken tanımlayıp, döngü içinde i değerini bu değişkende biriktiriyoruz. For döngüsünün her bir çevriminde toplam+=i satırı ile o anki i değerini toplam değişkenine ekleniyor.


void main() {
  int toplam = 0;
 
  for (int i = 100; i <= 200; i++) {
    print(i);
    toplam += i;
  }
 
  print("Toplam=" + toplam.toString());
}

Yukarıdaki kodları yazıp F5 kısayolu ile Visual Studio Code'da çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu elde edeceksiniz. 100 ile 200 arasındaki sayıları da test amaçlı ekrana yazdırdık ama sadece sonucun bir kısmını aşağıdaki ekran resminde gösterdik. Toplam sonucu ise 15150 çıkacaktır. Döngülere yine devam edeceğiz, iyi çalışmalar dilerim.

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Kasım 2022
 
Bookmark and Share