Dart Programlama Dilinde Rastgele Şifre Üretmek

Bu örneğimizde DART programlama dili ile rastgele şifre üreteceğiz. Şifremiz;

3 tane büyük harf,
3 tane küçük harf,
3 tane sembol,
3 tane harfden oluşacak. Bunun için ASCII Code tablosundan yararlanacağız.
ASCII tablosuna bu linkten ulaşabilirsiniz.Yukarıdaki ASCII tablosuna baktığımız zaman 65-90 arası büyük harf, 97-122 arası küçük harf, 33-47 arası  sembol, 48-57 arası rakam olduğunu görürüz. Sayıları ürettikten sonra karaktere çevirmek için Dart programlama dilinde aşağıdaki gibi fromCharCode() metodunu kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte 65 karakter kodunun karşılığı olan A harfini buluyoruz.

String.fromCharCode(65); 

Random motorunu kullanmak için ise import 'dart:math' kütüphanesini ekleyeceğiz. Bu kütüphaneyi aşağıdaki gibi ekledikten sonra Random sınıfını çağırabiliriz.

import 'dart:math';

Aşağıdaki iki kod satırı ile de rastgele sayı üretilmektedir.

var rng = new Random();
sayi = rng.nextInt(10);

Yukarıdaki kod ile 0-9 arası sayı üretilir, 0 ve 9 dahildir. NextInt ile tamsayı üretilir, NextDouble ile de küsüratlı satı üretilmektedir.
 
void main() {
//65-90 büyük harf, 97-122 küçük harf, 33-47 sembol, 48-57 rakam

  for (int k = 0; k < 10; k++) {
  int sayi = 0;
  String sifre = "";
  //BÜYÜK HARF ÜRETME
  for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    var rng = new Random();
    sayi = rng.nextInt(26) + 65; //(üst sınır-alt sınır)+1
    sifre += String.fromCharCode(sayi);
  }
 
  //Küçük HARF ÜRETME
  for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    var rng = new Random();
    sayi = rng.nextInt(26) + 97;
    sifre += String.fromCharCode(sayi);
  }
 
  //Sembol ÜRETME
  for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    var rng = new Random();
    sayi = rng.nextInt(15) + 33;
    sifre += String.fromCharCode(sayi);
  }
  //Rakam  ÜRETME
  for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    var rng = new Random();
    sayi = rng.nextInt(10) + 48;
    sifre += String.fromCharCode(sayi);
  }
  print(sifre);
}
}
 
 
Sonuçlar aşağıdaki gibi olacak. İlk 3 rakam büyük harf, sonra 3 küçük harf, sonra 3 sembol ve 3 rakam şeklinde 10 tane şifre ürettik. Bu şifreleri örneğin bir e-posta sunucunda e-postaları tanımladıktan sonra ilk şifre olarak kullanabiliriz.

CIJafc$'&290
FFAobm.#+384
PKYyrg%.#428
TKWhbh(,"258
PQRhdk($*233
SJCzel'+%787
KFHwhd!.&274
VYJsoq',.388
BAVdja%)!049
ULXvnj+%'851Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Aralık 2022
 
Bookmark and Share