Liste ile En Küçük, En Büyük, Ortalama ve Ortalama Altını Listeleme

Bu yazımızda Dart dilinde listeler ile Liste ile En Küçük, En Büyük, Ortalama ve Ortalama Altını listeleyeceğiz. Listelerin tanımlanması Dart'ın eski versiyonlarında farklı olduğu için yeni versiyonlarda nasıl tanımlandığını kısaca hatırlayalım.

final rakamlar= [];

 
Yukarıdak tanımda aç kapa parantez ile listemizi tanımlıyoruz. Liste içinde aynı veri tipi kullanılacaksa veri tipinin aşağıdaki gibi belirtebiliriz, 

final rakamlar= <int>[];

Yukarıdaki tanımlamada <int> ifadesi ile listenin içindekilerin tamsayıdan oluşacağını belirttik. 
 
Dart dilinde kullanıcıdan bilgi almak için öncelikle 'dart:io' kütüphanesini dahil ediyoruz. Kullanıcıdan bilgi almak için stdin.readLineSync()! metodunu kullanıyoruz, burada sonda ünlem olduğuna dikkat ediniz. Bu bilgi string olduğu için integer veya double bir değere atama yaparken tıpkı C#'da olduğu gibi int.parse veya double.parse ile tip dönüşümü yapıyoruz.
 

import 'dart:io';
 
void main() {
  //final satis = [];
  final satis = <int>[]; //boş liste tanımlıyoruz
 
 // 12 ayın satış verilerini kullanıcıdan alıyoruz.
 for (int i = 0; i < 12; i++) {
    print((i + 1).toString() + " ay satışını giriniz:");
    satis.add(int.parse(stdin.readLineSync()!));
  }
 
  double toplam = 0, ortalama = 0;
  int enbuyuk = satis[0]; // ilk elemanı en büyük kabul ediyoruz
  int enkucuk = satis[0];  // ilk elemanı en küçük kabul ediyoruz
 
  for (int i = 0; i < 12; i++) {
    if (satis[i] > enbuyuk) enbuyuk = satis[i];
    if (satis[i] < enkucuk) enkucuk = satis[i];
 
    toplam += satis[i];
  }
 
  ortalama = toplam / satis.length;
 
  print("Ortalama:" + ortalama.toString());
  print("En büyük:" + enbuyuk.toString());
  print("En küçük:" + enkucuk.toString());

//Ortalamanın altında kalan ayları yazdırıyoruz
  for (int i = 0; i < 12; i++) {
    if (satis[i] < ortalama)
      print((i + 1).toString() + ". Ay satışı:" + satis[i].toString());
  }
}


Yukarıdaki kodların sonucu olarak aşağıdaki gibi 12 ayın satıl verileri kullanıcıdan alınacak, ortalama, enbüyük ve en küçük değer hesaplandıktan sonra ortalamanın altında kalan ay satışları ekrana yazılacaktır. 
Mutlu kodlamalar ve mutlu yıllar,
Oğuzhan TAŞ
Aralık 2022
 
Bookmark and Share