Dart Programlama Dilinde Map Kullanımı

Map yapısında Anahtar(key):Değer(Value) çifti ile veriler depolanır. Örneğin illerin plakaları ve isimleri bu yapıya örnek verilebilir ya da telefon numaraları ile kişi adları map yapısına örnek verilebilir. Aşağıdaki örnekte bir İngilizce sözlük örneği verebiliriz.

var sozluk={

   'apple':'elma',
   'banana':'muz',
   'grape':'üzüm',
   'peach':'şeftali'

};


Yukarıdaki tanımlamadan aşağıdaki gibi sozluk map yapısının elemanlarına erişilebilmektedir. Dikkat edeceğiniz gibi dizilerden farkı indis olarak kullanıcı tarafından verilen değer kullanılmaktadır.

//print(sozluk);
//Aşağıda anahtar verilip değere erişilmektedir.

print(sozluk['apple']);
print(sozluk['grape']);Aşağıdaki örnekte de şehir plaka eşleşmesi yapılmıştır. Artık sehir[34] gibi plaka numarasını vererek şehir adına ulaşılabilmektedir. Burada dikkat edeceğiniz nokta forEach yapısı ile key-Value şeklinde anahtar-değer çiftlerine kolaylıkla ulaşılabilip yazılabilinmesidir.
 
void main() {
   
    var sehir = {
    34:"İstanbul",
    35:"İzmir",
    6:"Ankara",
    23:"Elazığ"
};
  
   print(sehir);
   print(sehir[34]); //İstanbul yazar
   print("=== Tüm elemanlar ===");
 
   sehir.forEach((key,value) => print('${key}: ${value}'));
}
 
Aşağıdaki örnekte dinamik bir Map yapısı kullanılarak aylara göre satış rakamları girilmiş ve ekrana foreach döngüsü ile yazılmıştır. 

void main() {
 
  var satisAylar = new Map();
  
  satisAylar['Ocak'] = 2000;
  satisAylar['Şubat'] = 2200;
  satisAylar['Mart'] = 2300;
  satisAylar['Nisan'] = 2400;
  satisAylar['Mayıs'] = 2500;
  satisAylar['Haziran'] = 2600;
  satisAylar['Temmuz'] = 2000;
  satisAylar['Ağustos'] = 2100;
  satisAylar['Eylül'] = 2200;
  satisAylar['Ekim'] = 2300;
  satisAylar['Kasım'] = 2500;
  satisAylar['Aralık'] = 2600;
 
  satisAylar.forEach((k, v) => print('${k}: ${v}'));
}
Mutlu kodlamalar ve mutlu yıllar,
Aralık 2022
Oğuzhan TAŞ

 
Bookmark and Share