Üç notun ortalamasını JavaScript ile Bulma

Bu yazımızda üç notun ortalamasını JavaScript ile bulup div rengini duruma göre değiştireceğiz. Önce 3 tane metin kutusu(text) ve bir tane button nesnesini container içerisine yerleştiriyoruz. Bootstrap kullandığımız için container içerisine yazıyoruz.  Text nesnelerinin ID bilgisinin not1, not2, not3 olarak verildiğine dikkat ediniz. Sonra Javascript kodlarımızı script tag'leri içinde yazıp ortalamayı hesaplattıyoruz. Ortalama değerine göre de zemin renkleri değişiyor.


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ortalama</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-KK94CHFLLe+nY2dmCWGMq91rCGa5gtU4mk92HdvYe+M/SXH301p5ILy+dN9+nJOZ" crossorigin="anonymous">
<style>
        #sonuc{
            margin:10px 10px 10px 0px;
            padding:10px; width: 300px;
            height: 50px; color: #FFF;
        }
    </style>
    <script>
        function hesapla(){
            n1= parseFloat(document.getElementById("not1").value)
            n2= parseFloat(document.getElementById("not2").value);
            n3= parseFloat(document.getElementById("not3").value);
            ortalama=(n1+n2+n3)/3.0;
          
            if(ortalama>0 && ortalama<45){
                harf="Zayıf";
                renk="grey";
            }
            else if(ortalama>=45 && ortalama<55){
                harf="Geçer";
               renk="orange";
            }
            else if(ortalama>=55 && ortalama<65){
                harf="Orta"; 
                renk="cian";
            }
            else if(ortalama>=65 && ortalama<85){
                harf="İyi"; //mavi
                renk="blue";
            }
            else if(ortalama>=85 && ortalama<=100){
                harf="Pekiyi"; //yeşil
                renk="green";
            }
            document.getElementById('sonuc').innerHTML="Sonuc:"+ortalama;
            document.getElementById('sonuc').style.background=renk;
            alert("Ortalama:"+ortalama);
            
           
        }
 
 
    </script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="col-md-6">
         
                <label for="not1">Not1:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="not1">
 
                <label for="not2">Not2:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="not2">
 
                <label for="not3">Not3:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="not3">
             
                <button class="btn btn-primary mt-3" onclick="hesapla()">Hesapla</button>
                <div id="sonuc">  </div>
               
         
        </div><!-- col-md-6-->
    </div><!-- container -->
</body>
</html><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ortalama</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <script>
        function hesapla(){
 
            n1= parseFloat(document.getElementById("not1").value);
            n2= parseFloat(document.getElementById("not2").value);
            n3= parseFloat(document.getElementById("not3").value);
            ortalama=(n1+n2+n3)/3.0;
            alert("Ortalama:"+ortalama);
        }
 
    </script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="col-md-6">
            <form>
                <label for="not1">Not1:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="not1">
 
                <label for="not2">Not2:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="not2">
 
                <label for="not3">Not3:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="not3">
                <button class="btn btn-primary" type="submit" onclick="hesapla()">Hesapla</button>
            </form>
        </div><!-- col-md-6-->
    </div><!-- container -->
</body>
</html>

Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Mayıs, 2023
 Bookmark and Share