Ortam değişkenlerini Windows Başlatmadan Yenileme

Problemler ihtiyaç olunca araştırılıyor. Diyelim ki bir Windows Sunucu yönetiyorsunuz, ya da kişisel bilgisayarınızda kullandığınız Windows'u başlatmak istemiyorsunuz ama bir yandan da yeniden başlatmanız gerekiyor, çünkü PATH değerlerini değiştirdiniz. Ne yaparsınız? 

Bu yazımızda Ortam değişkenlerini (Environment Variables) Windows Başlatmadan Yenilemeyi öğreneceğiz.

VBS(Visual Basic Script) uzantılı dosyalar Windows ortamında çalışan betik dosyalarıdır. Windows'a otomatik olarak belli işleri bu dosyalarla yaptırırız. BAT uzantılı dosyalar da DOS işletim sistemi zamanından beri tüm Windowsların desteklediği  Toplu İşlem Dosyalarıdır. Önce Notepad'i açın ve içine aşağıdaki kod satırlarını yapıştırıp sistemvar.vbs adı ile kaydedin.

Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
filename = oShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%\sistemvar.bat")
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.fileSystemObject")
Set oFile = objFileSystem.CreateTextFile(filename, TRUE)
 
set oEnv=oShell.Environment("System")
for each sitem in oEnv 
    oFile.WriteLine("SET " & sitem)
next
path = oEnv("PATH")
 
set oEnv=oShell.Environment("User")
for each sitem in oEnv 
    oFile.WriteLine("SET " & sitem)
next
 
path = path & ";" & oEnv("PATH")
oFile.WriteLine("SET PATH=" & path)
oFile.Close 

Daha sonra Notepad'i tekrar açın ve aşağıdaki satırları kopyalayıp yapıştırın, dosya ismine sistemvar.bat ismini verin.

@echo off
%~dp0sistemvar.vbs
call "%TEMP%\sistemvar.bat"


Bu iki dosya aynı yerde olmalı. Şimdi sistemvar.bat üzerine çift tıklayın.  Sonra komut satırına CMD ile geçin PATH yazın, PATH değişkenlerinin yenilendiğini göreceksiniz. Bilgisayarınıza JAVA, PHP, C++ vs. kurarken illaki ortam değişkenlerini güncelleyeceksiniz, yani PATH tanımları yapacaksınız, artık bu işlemle bilgisayarınızı yeniden başlatmaya gerek kalmayacak.

Kaynak: Stackoverflow formundaki çözümlerden yararlanılmıştır.

İyi günler,
Oğuzhan TAŞ
Ağustos 2017
 

Bookmark and Share