Csharp Programlama Dilinde Metodlar Bölüm 3

Daha önceki makalelerimizde Metodlara giriş yapmıştık, aşağıdaki linklerden ilgili bölümleri inceleyebilirsiniz.

C# Programlama Dilinde Metodlar Bölüm 1

C# Programlama Dilinde Metodlar Bölüm 2


Soru1: Klavyeden girilen iki sayı arasında 3'e tam bölünenleri bulup, döndüren metodu yazınız.

İlk önce Main ana metodu dışında static ile başlayan metodumuzu oluşturuyoruz. Daha önceki bölümlerden hatırlayacak olursanız; herhangi bir class içinde tanımlı olmayan bir metodu tanımlarken static anahtar kelimesi başlıyorduk.

 static int bul(int s1, int s2)

Bu metodu int tipinde iki tam sayı alıyor, s1 isimli değişken 1.sayıyı, s2 isimli değişken de ikinci gösteriyor. using System;
 
namespace MetodBolum3
{
    class Program
    {
       
        static int bul(int s1, int s2)
        {
            int sayac = 0;
            for(int i=s1; i<=s2; i++)
            {
                if (i % 3 == 0)
                {
                    sayac++;
                } //if
            }//for
 
            return (sayac);
        } //metod bul
        
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("1.Sayıyı giriniz:");
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
            Console.Write("2.Sayıyı giriniz:");
            int b = int.Parse(Console.ReadLine());
           
            int sonuc = bul(a, b);
            Console.WriteLine("Sonuc:{0}", sonuc);
 
        }
 
    }
}

Soru:   1/1 + 1/2 + 1/3 +...+1/n toplamını girilen n değerine göre bulan metodu bulunuz?


using System;
 
namespace MetodOrnek
{
    class Program
    {
      
        static double hesapla(int n)
        {
            double toplam = 0;
            for (int i = 1; i <=n; i++)
            {
                toplam += 1.0 / i;
            }
            return (toplam);
 
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("1/1 + 1/2 + ... + 1/n için n:");
            int n= int.Parse(Console.ReadLine());
 
            double sonuc = hesapla(n);
            Console.WriteLine("Toplam sonucu:{0}", sonuc);
        }
    }
}


Sayısal olarak verilen bir notun harf olarak karşılığını bulan metodu yazınız. Örneğin girilen not 85 ile 100 arasında ise 'A' döndürecektir.

using System;
 
namespace MetodNotHarf
{
    class Program
    {
 
        static char NotHarf(double n)
        {
            char harfnotu=' ';
            if (n >= 84.5 && n <= 100)
                harfnotu='A';
 
            else if (n >= 69.5 && n < 84.5)
                harfnotu = 'B';

            else if (n >= 54.5 && n < 69.5)
                harfnotu = 'C';

            else if (n >= 49.5 && n < 54.5)
                harfnotu = 'D';

            else if (n > 0 && n < 49.5)
                harfnotu = 'E';
 
            return (harfnotu);
 
        }
        
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Notunuzu giriniz(1-100):");
            double dersnotu = double.Parse(Console.ReadLine());
 
            Console.WriteLine("Harf değeri:{0}", NotHarf(dersnotu));
 
        }
    }
}

Mutlu Kodlamalar,
Mayıs, 2015
Oğuzhan TAŞ
 

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)