CSharp Programlama, For Döngüsü Örnekler 2

For Döngüsü Kullanımı 2. Bölüm

Hatırlayacak olursanız önceki yazımızda For Döngüsü kullanımına giriş yapmıştık. Aşağıdaki linkten önceki yazımıza ulaşabilirsiniz.

For Döngüsü Kullanımı 1. Bölüm

Şimdi for döngüsü kullanarak 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulmak isteyelim. İlk önce toplam isminde bir değer tanımlayacağız. Toplam değeri, döngünün her dönüşünde üzerine yeni sayı eklenerek devam edecek. Döngü sonlandığında, toplam değişkeni nihai değerine ulaşmış olacaktır.

Örnek: 1+2+3+...+100 =? işleminin sonucunu bulunuz

using System;
 
namespace forToplam1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double toplam=0;
            for (int i = 1; i <=100; i++)
            {
                Console.WriteLine(i);
                toplam = toplam + i;
            }
            Console.WriteLine("Toplam:{0}", toplam);
        }
    }
}

Programı çalıştırdığınızda 5050 sonucunu bulacaksınız. Önceki örneklerden farklı olarak toplam=toplam + i satırı ile döngünün her çevriminde yeni i değeri toplama eklenmektedir.  Döngü sonlandığında toplam değerini ekrana yazdırıyoruz.

Şimdi de 50'ye kadar olan çift sayıların toplamını bulalım;

 2+4+6+....50 = ?  toplamını bulunuz.

using System;
 
namespace forToplam1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double toplam=0;
            for (int i = 2; i <=50; i+=2)
            {
                Console.WriteLine(i);
                toplam = toplam + i;
            }
            Console.WriteLine("Toplam:{0}", toplam);
        }
    }
}

Sonucu 650 olarak bulmalısınız. Yukarıdaki programda önceki örnekten farklı olarak sadece for döngüsü parametrelerinde değişiklik oldu.  for (int i = 2; i <=50; i+=2) satırı ile döngümüzü 2'den başlatıp 50'ye kadar(50 dahil) döndürdük.

Şimdi de aşağıdaki örneğimizi önce kendimiz yaparak sonucu bulmaya çalışalım;

Örnek: 2+5+8+....+98 toplamını bulunuz. Dikkat ederseniz sayılar 2'den başlayıp üçer üçer artmaktadır.

using System;
 
namespace forToplam1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double toplam=0;
            for (int i = 2; i <=98; i+=3)
            {
                Console.WriteLine(i);
                toplam = toplam + i;
            }
            Console.WriteLine("Toplam:{0}", toplam);
        }
    }
}

2+5+8+...+98 işleminin sonucunu 1650 olarak bulmalısınız, programı çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız.


Şimdi de 1'den 100'e kadar olan sayılar arasında 3'e tam bölünenleri ekrana yazdıralım. Bu işlem için mod operatöründen (%) faydalanabiliriz. Bir sayı mod 3'e göre sıfır ise o sayı 3'e bölünüyordur.

using System;
namespace forToplam1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            for (int i = 1; i <=100; i++)
            {
                if (i % 3 == 0)
                   Console.WriteLine(i);
            }
 
        }
    }
}

Alıştırma: 1'den 100'e kadar olan sayılardan 3'e tam bölünen sayıların toplamını bulunuz.

Sonsuz Döngüler 

for döngüsünde şart kısmı boş bırakılırsa ya da yanlış yazılırsa sonsuz döngüye girecektir. Aşağıdaki satırda döngümüz 1'den başlamış, birer birer artmış ama şart belirtilmemiştir. Bu döngü sonsuza kadar devam edecektir.

for (int i = 1; ; i++)
{
   Console.WriteLine(i);
}

Aşağıdaki şekilde kullanım da geçerlidir.
for (  ;  ;) {
}

Burada parantezler içinde hiçbir  ifade yer almamaktadır. Bu döngü de sonsuza kadar dönecektir. 

Şimdi farklı bir örnek yapalım, Türkiye renkleri olan kırmızı, beyaz'ı aşağıdaki şekilde sonsuza kadar csharp programlama dili ile yazdıralım.

Kırmızı
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Kırmızı
......


using System;
 
namespace ForSonsuz
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            for (int i = 1; ; i++)
            {
                if (i % 2 == 1)
                    Console.WriteLine("Kırmızı");
                else
                    Console.WriteLine("Beyaz");
               
            }
        }
    }
}

Şimdi de arka zemin rengini bir beyaz, bir kımızı şekilde aynı mantığı kullanarak yapalım. Bunun için konsol arka plan rengini değiştireceğiz.

using System;
 
namespace ForSonsuz
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            for (int i = 1; ; i++)
            {
                if (i % 2 == 0)
                    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;  
                else
                    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
      
                Console.WriteLine(i);
            }
        }
    }
}


Aşağıdaki toplamın sonucunu Csharp programlama dili ile for döngüsü kullanarak bulunuz.

1/1+1/2+1/3+... +1/100  =?

using System;
namespace Fore
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double toplam=0;
            for (int i=1;i<=100;i++)
            {
                toplam = toplam + (double)1 / i;
            }
            Console.WriteLine("Toplam:{0}", toplam);
        }
    }
}Şimdilik döngüler konusunda anlatacaklarımız bu kadar, farklı örneklerle daha da bu konuyu pekiştirebilirsiniz.

Mutlu kodlamalar, mutlu yıllar,
Aralık 2014

Oğuzhan TAŞ
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)