Csharp Programlama Dili ile Diziler Bölüm2

Diziler konusuna 1. bölümde giriş yapmıştık. Dizi nedir, nasıl oluşturulur, dizi elemanlarına nasıl ulaşılır gibi mevzulara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Bölüm : Csharp Programlama Dilinde Diziler
http://www.oguzhantas.com/csharp/88-csharp-programlama-dili-ile-dizilere-giris.html

 
Bu bölümde dizileri for döngüsü içinde ulaşıp ekrana yazdıracağız. Csharp'ta dizilerin sıfırdan(0) başladığını belirtmiştik.

Hatırlarsanız n elemanlı bir dizinin elemanlarına dizi[0], dizi[1], dizi[2]....., dizi[n-1] şeklinde köşeli parantezler koyarak erişiyorduk. Dizinin indisleri 0,1,2, ..., n-1 şeklinde artarak gidiyordu. O zaman bu işlemi döngülerle de yaptırabiliriz. for (i=0; i<=n-1; i++) şeklinde. 

Şimdi yeni bir proje açarak aşağıdaki kodları yazınız.


using System;
namespace Diziler2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] notlar = { 10, 55, 45, 75, 80,90,100,78,66 };
            
            for (int i = 0; i < notlar.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(notlar[i]);
            }
        }
    }
}

Yukarıdaki kodlarda  aşağıdaki gibi bir  for döngüsü görmektesiniz.

for (int i = 0; i < notlar.Length; i++) 

Burada yer alan notlar.Length bize dizimizin uzunluğunu veriyoruz. Döngümüz sıfırdan başlayarak notlar dizisinin bir eksiğine kadar yazılacak.

Şimdi örneğimizi biraz daha ileri götürelim, sadece 2'ye bölünen elemanları ekrana yazdıralım.

using System;
namespace Diziler2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] notlar = { 10, 55, 45, 75, 80,90,100,78,66 };
            
            for (int i = 0; i < notlar.Length; i++)
            {
               if (notlar[i] %2 ==0)
                Console.WriteLine(notlar[i]);
            }
        }
    }
}
Şimdi de bir string dizisi tanımlayalım. Aşağıdaki örnekte de yukarıdakine benzer olarak, bir meyveler dizisi tanımladık. 

using System;
 
namespace Diziler3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] meyveler = 
        { "portakal", "armut", "muz","kiraz","karpuz" };
 
            for (int i=0; i<meyveler.Length;i++)
            {
                Console.WriteLine(meyveler[i]);
                if (meyveler[i] == "portakal")
                    Console.WriteLine("C vitamini var.");
 
                else if (meyveler[i] == "armut")
                    Console.WriteLine("K ve C vitamini var.");

                else if (meyveler[i] == "muz")
                    Console.WriteLine("A,C,B6,Kalsiyum var.");

                else if (meyveler[i] == "kiraz")
                    Console.WriteLine("A,B,C vitaminleri");

                else if (meyveler[i] == "karpuz")
                    Console.WriteLine("A,C,B1,B6 vitaminleri");
            }
 
        }
    }
}
 
Soru: Klavyeden girilen 5 tane notu bir diziye alarak, ortalamasını bulunuz. Sonra her bir notun ortalamadan küçük mü, büyük mü olduğunu ekrana yazdırınız.

using System;
 
namespace DiziNotOrtalama
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double[] notlar = new double[5];
            double toplam=0, ortalama=0;
 
            for (int i = 0; i <5; i++)
            {
                Console.Write("{0}. öğrenci notunu giriniz:", i + 1);
                notlar[i]= double.Parse(Console.ReadLine());
                toplam += notlar[i];
            }
            
            ortalama = toplam / 5;
            Console.WriteLine("Ortalama :{0}", ortalama);
            
            for (int j = 0; j < 5; j++)
            {
                if (notlar[j] < ortalama)
                    Console.WriteLine("{0} : Ortalamanın altındasınız.",notlar[j]);
                
                else if (notlar[j] > ortalama)
                    Console.WriteLine("{0} : Ortalamanın üstündesiniz.", notlar[j]);
 
                else if (notlar[j] == ortalama)
                    Console.WriteLine("{0} : Notunuz Ortalamaya eşit", notlar[j]);
            }
        }
    }
}
 
Yukarıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Bizden 5 tane not girmemizi iseteyecek, girilecek notların ortalamasını alacak ve her bir notun ortalamaya göre durumunu ekrana yazacaktır.


Mutlu kodlamalar,
Mart 2015,
Oğuzhan TAŞ Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)