JavaScript ile Not Ortalaması ve Harf Notu Hesaplama

Bu yazımızda JavaScript ile metin kutularından girilen üç tane not değerini alıp ortalamayı hesaplattıracağız. İlk önce metin kutularından girilen değerleri document.getElementById("sayi").value ile alıyoruz. Aşağıda önce html kodunu verelim. Önneğin html kodu aşağıdaki gibi olan metin kutusu nesnesine girilen değere id alanına yazılan isimden ulaşıyoruz.

  Sınav(1) :<input type="text" name="sinav1" id="sinav1"><br/>
   s1 = document.getElementById('sinav1').value;

parseFloat()  fonksiyonu ile metin şeklindeki değeri kayan noktalı hale çeviriyoruz. Çünkü document.getElementById ile alınan veri metinseldir, yani string tipindedir. Eğer tamsayı(integer) değere JavaScript ile çevirmek istiyorsak parseInt() fonksiyonunu kullanıyoruz.

 s1 = parseFloat(document.getElementById('sinav1').value);

Üç tane metin kutusundan aldığımız değerleri s1, s2, s3 değişkenlerine aktardıktan sonra aşağıdaki javascript kod satırı ile ortalama hesaplatırıyoruz. Buradan neden 3 değil de 3.0 kullandık, bunu araştırınız.
 
 ort=(s1+s2+s3)/3.0;

Şimdi sıra geldi harf notunu hesaplatmaya, bunun için harfnot isimli değişkene ort değişkeninin durumuna göre değer atıyoruz. Eğer Ortalama 85 ile 100 arasında ise A, 70 ile 84(dahil) arasında ise B, 55 ile 69(dahil) arasında ise C, 45 ile 54(dahil) arasında ise D, 45'den küçük ise E yazmasını istiyoruz.

        if (ort>=85 && ort<=100)
            harfnot='A';
        else if (ort>=70 && ort<85)
            harfnot='B';
        else if (ort>=55 && ort<70)
            harfnot='C';
        else if (ort>=45 && ort<55)
            harfnot='D';
        else if (ort>=0 && ort<45)
            harfnot='E';


JavaScript sonucu aşağıdaki gibi olacaktır. Burada parseFloat kullandığımız için küsüratlı değerlerin de ortalamasını tam olarak görebiliyoruz.Kodun tamamı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki kodu sublime, notepad++ gibi bir editöre yapıştırıp, uzantısını htm veya html olarak kaydedip üzerine tıklayarak çalıştırınız.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ortalama Hesapla</title>
    <meta charset="utf-8">
<script type="text/javascript">
    function hesapla(){
        var ort, harfnot;
        s1 = parseFloat(document.getElementById('sinav1').value);
        s2 = parseFloat(document.getElementById('sinav2').value);
        s3 = parseFloat(document.getElementById('sinav3').value);
        //Oğuzhan TAŞ Blog uygulaması JavaScript kodları
        ort=(s1+s2+s3)/3.0;

        if (ort>=85 && ort<=100)
            harfnot='A';
        else if (ort>=70 && ort<85)
            harfnot='B';
        else if (ort>=55 && ort<70)
            harfnot='C';
        else if (ort>=45 && ort<55)
            harfnot='D';
        else if (ort>=0 && ort<45)
            harfnot='E';
        document.getElementById('txtortalama').value=ort;
        document.getElementById('txtharf').value=harfnot;
    }

</script>
</head>
<body>
<form>
    Sınav(1) :<input type="text" name="sinav1" id="sinav1"><br/>
    Sınav(2) :<input type="text" name="sinav2" id="sinav2"><br/>
    Sınav(3) :<input type="text" name="sinav3" id="sinav3"><br/>
    Ortalama :<input type="text" name="txtortalama" id="txtortalama"><br/>
    Harf Notu :<input type="text" name="txtharf" id="txtharf"><br/>
    <input type="button" onclick="hesapla();" value="Hesapla"/>
</form>
</body>
</html>


JavaScript ile ilgili aşağıdaki blog yazılarımızı da okumanız tavsiye olunur.

JavaScript ile CSS kodlarını Yönlendirme
JavaScript ile Zemin Rengini Değiştirme
JavaScript ile Metin Kutusu değerini artırmak ve azaltmak
JavaScript ile Form Kontrolü
JavaScript ile Döngüler
JavaScript ile Fonksiyon İşlemleri
JavaScript ile Basit Hesaplama
JavaScript ile Harf ve Rakam Kontrolü
JavaScript ile Twitter benzeri karakter kontrolü
JavaScript Luhn Algoritması ile Kredi Kartı Doğrulama

Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ,
Mart, 2018.
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)