MySQL PhpMyAdmin ile Veritabanı ve Tablo Oluşturma

Bu bölümde Veritabanı ile ilgili temel sorgular üzerinde duracağız.  Anlatımlarda MySQL veritabanı üzerine örnekler yapacağız. Kişisel bilgisayarınıza WAMP veya  XAMPP paketlerinden birini ücretsiz olarak indirip kurunuz. Bu paketlerin içinde daha önce de anlattığımız gibi PHP, Apache web sunucu, MySQL, ve MySQL veritabanını yönetmek için PhpMyAdmin geliyor. 

Aşağıdaki iki tabloyu PhpAdminde oluşturdum, WAMP veya XAMPP paketlerinden birini yüklediyseniz tarayıcınızı açıp;

http://localhost/phpmyadmin 

yazarak, PhpMyAdmin veritabanı yönetim arayüzüne ulaşabilirsiniz. MySQL veritabanını yönetmek için, HeidiSQL, Navicat, MySQL Workbench gibi başka araçlar da kullanabilirsiniz. Pratik ve kolay olduğundan giriş seviyesinde PhpMyAdmin kullanıyoruz, daha profesyonel işlerde MySQL Workbench kullanabilirsiniz.

Sol tarafta Veritabanı Ekle deyip VTCRM ismini, karakter seti olarak da UTF-8 TURKISH-CI seçeneğini seçiniz. 

Veritabanı oluşturduktan sonra ilk önce müşteri tablomuzu oluşturalım. Müşteri tablomuzun adına tblmusteri, Personel tablomuzun adına tblpersonel isimlerini vereceğiz.

Tablolarda ilk alanlar Primary KEY(Birincil Anahtar) alanlardır, bu alanlar genelde INT (Tam Sayı) tipinde olur. Primary Key alanlar genel olarak her tabloda bulunur, kayıtları birbirinden ayırt etmek için kullanırız. Örneğin okullarda her öğrencinin bir numarası, trafikte her arabanın bir plakası vardır. Eşsiz Öğrenci numaraları sayesinde  öğrencileri birbirinden, plakalar sayesinde her bir arabayı diğerinden ayırırız.  Burada her bir müşteriyi diğerinden ayırmak için bir MusteriID alanı tanımlayacağız. 

MusteriID alanını Primary Key ve Auto Increment (Otomatik Artan) olarak seçiyoruz. Otomatik Artan olarak seçildiğinde her kayda eşsiz bir numara verecektir. Otomatik Alan seçmek için bazı PhpMyAdmin ekranlarında A_I onay kutusuna tıklamanız yeterlidir.


tblMusteri Tablosu   tblPersonel Tablosu
     
      
     

MySQL'de en çok kullanılan veritipleri INT, VARCHAR, DATE, TIME, TEXT ve DECIMAL'dir.

INT -  Alan Tamsayı verisi alacaksa kullanılır. Örneğin bir kullanıcının siteye giriş sayısını, günlük ziyaretçi saysını bu tipte tutabiliriz.  INT veritipinin TINYINT gibi daha az yer kaplayan türü de vardır. Örneğin bir kişinin CİNSİYET bilgisini tanımlarken de TINYINT kullanabiliriz, Erkekse 1, Bayan ise 0 olarak verebiliriz. Ya da bir üyenin AKTIF olup olmadığını TINYINT olarak tanımlayabiliriz, Örneğin üyeliği aktif ise 1, pasif ise 0 olarak tanımlayabiliriz.
 
VARCHAR - Alan hesap yapılmayan AD, SOYAD, TC, TELEFON gibi bilgilerin verisini alacaksa kullanılır. VARCHAR alanına sayı, harf ve sembol girebiirsiniz. VARCHAR tipinin uzunluğu muhakkak girillmelidir. Yukarıda VARCHAR alanlar için girilen uzunluklar görülmektedir. 
 
DATE - Tarih veritipidir, DOĞRUM TARİHİ, GİRİŞ TARİHİ gibi alanlar için kullanır. MySQL'de tarihler Amerikan sistemine göre verilir. 2016-03-15 gibi, önce yıl, sonra ay, sonra gün belirtilir.
 
DECIMAL - Küsüratlı para bilgisi gibi hesap yapılacak bilgileri kaydetmek için kullanılır. MAAŞ, FIYAT gibi bilgileri bu tipte tanımlayabilirsiniz. Öğrenci Notu, Ortalama Değer gibi küsüratlı (yani noktalı) verileri de bu alanda tutabilirsiniz. DECIMAL tipinde virgülden sonra kaç hane geleceği tanımlanmalıdır.  Örneğin MAAŞ alanı için DECIMAL(15,2) tanımlamışsak son iki hanenin kuruş hanesi olduğunu belirtiriz. 
 
TEXT - Bu veri tipi genelde uzun bilgileri kayıt etmek için kullanılır. Örneğin ÖZGEÇMİŞ, ADRES, MESAJ gibi en az 5-10 satır içeren bilgiler için bu veri tipi kıllanılır. 

Şimdi tblpersonel tablosuna veri eklemek için, sol tarafta VTCRM veritabanına daha sonra tblpersonel tablosuna tıklayalım. ve PhpMyAdmin'de sekmelerden EKLE seçeneğini seçeli. personelID, musteriID gibi alanlara herhangi bir bilgi yazmıyoruz, diğer alanları doldurup KAYDET butonuna tıklıyoruz. Aşağıda örnek girişler yer almaktadır.
 Şimdilik bu kadar bu makaleyi ara ara güncelleyebilirim

KAYNAKLAR:

MySQL PhpMyAdmin ile Veritabanı ve Tablo Oluşturma
http://www.oguzhantas.com/mysql/187-mysql-phpmyadmin-ile-veritabani-ve-tablo-olusturma.html

MYSQL Reference
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-procedure.html


Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart, 2016


Bookmark and Share