Linux Test Soruları

AÇIK KAYNAK TEST SORULARI

NOT: Bu testte yanlış cevabınız fazla ise aşağıdaki sunumu incelemeniz tavsiye edilir.

Linux Giriş ve Orta Seviye Sunumu   

Aşağıdaki sorulara ilave olarak yeni bir test daha hazırladım, bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Linux Test -2

Başarılar dilerim.  Oğuzhan TAŞ

1) İşletim sistemi katmanları için en alttan üste doğru düşünürsek aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Donanım – Çekirdek –  Sistem Çağrıları – Kabuk -  Kullanıcı
B) Donanım – Sistem Çağrıları - Çekirdek - Kabuk - Kullanıcı
C) Donanım – Kabuk - Çekirdek – Sistem Çağrıları - Kullanıcı
D) Donanım – Kabuk – Sistem Çağrıları- Çekirdek – Kullanıcı

2) Bir işletim sisteminin Multitasking olması ne demektir?
A) Birden fazla kullanıcı kullanabilir.
B) Birden fazla işlem aynı anda yürütülebilir.
C) Diğer işletim sistemleriyle beraber çalışabilir.
D) Birçok donanımı destekler.

3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir Linux bölümünden aynı sabit diskteki Windows bölümleri görülebilir.
B) Linux NTFS ve FAT dosya sistemlerini destekler,  veri alış-verişi yapılabilir.
C) Linux bilgisayara önce kurulduğunda Windows bölümlerini tanır.
D) Windows, Linux işletim sistemine ait dosya sistemlerini tanımaz.

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşletim sistemi, bütün yazılımların belleğe, girdi çıktı aygıtlarına ve kütük sistemine erişimi sağlar.
B) İşletim sistemi sayesinde bilgisayar donanımına hükmederiz.
C) İşletim sistemi bilgisayara ofis programı kurulduktan sonra kurulur.
D) İşletim sistemi de bir yazılımdır.

5) Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin ana görevleri arasında değildir?
A) Giriş/Çıkış Yönetimi
B) E-Mail Yönetimi
C) Dosya Yönetimi
D) Bellek Yönetimi

6) Aşağıdaki işletim sistemi katmanlarından hangisi kullanıcıya en yakındır?
A)Çekirdek         B)Sistem Çağrıları            C)Kabuk               D)Sistem Kütüphanesi

7) Aşağıdaki işletim sistemi katmanlarından hangisi donanıma en yakındır?
A)Çekirdek         B)Sistem Çağrıları            C)Kabuk               D)Uygulamalar

8) Aşağıdakilerden hangisi bir Linux dağıtımı değildir?
A)Ubuntu           B)Free BSD         C)CentOS            D)Fedora

9) Aşağıdakilerden hangisi Tübitak tarafından Türkiye’de geliştirilen Linux dağıtımıdır?
A)Mandriva       B)Red-Hat          C)Pardus             D)Slackware

10) Aşağıdakilerden hangisi ücretli bir Linux versiyonudur?
A)Ubuntu           B)Mint                 C)Debian             D)Redhat

11) Aşağıdakilerden hangisi Raspberry Pi ‘ye kurulan bir Linux versiyonudur?
A)Debian            B)Rasbian           C)Mandrake      D)Fedora

12) Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde kullanılan dosya formatlarından birisidir?
A)NTFS                B)Fat                     C)ext4                  C)CDFS

13) Bilgisayar ilk açıldığında BIOS’un ilk baktığı 512 MB’lık bölüme ne ad verilir?
A)Swap                B)MBR                 C)Uzatılmış Bölüm           D)Mantıksal Bölüm

14) SCSI aygıt dosyası adlandırması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)/dev/hda        B)/dev/fd0         C)/dev/fd1         D)/dev/sda

15) IDE aygıt dosyası adlandırması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)/dev/hda        B)/dev/fd0         C)/dev/fd1         D)/dev/sda

16) RAM’in yetersiz kaldığı durumlarda, bellek açığını kapatmak için bilgisayarın kullandığı alan hangisidir?
A)MBR                 B)Swap                C)Genişletilmiş Bölüm   D)Mantıksal Bölüm

17) Aşağıdakilerden hangisi mantıksal bölümü değildir?
A)hda4                 B)hda5                 C)hda6                 D)hda7

18) Aşağıdakilerden hangisi Secondary Master(İkincil Ana) IDE sürücüsü adıdır?
A) dev/hda         B)dev/hdd         C)dev/hdb         D)dev/hdc         

19) Aşağıdakilerden hangisi birincil bölüm değildir?
A)hda1                 B)hda3                 C)hda4                 D)hda5

20) Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta SCI arabirimini ifade etmekte kullanılır?
A)dev/fd0             B)dev/hdd             C)dev/sdb            D)dev/fdd

21) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Linux’de dosya isimleri en fazla 255 karakter olabilir.
B) Dosyaların mutlaka bir uzantıya sahip olması gereklidir.
C) Dosya isimlerinde ? ve * hariç tüm karakterler kullanılabilir.
D) Dosya sistemlerinde küçük büyük harf ayrımı vardır.

22) Aşağıdakilerden hangisi Linux’de kullanıcılara ait dosyaların saklandığı klasördür?
A)etc                                   B)boot                 C)dev                    D)home

23) Linux’un açılışı sırasında kullanılan dosyalar hangi klasörde yer alır?
A)boot                                 B)dev                   C)etc                     D)lib     

24) Aşağıdakilerden klasörlerden hangisi Linux’te yapılandırma dosyaların içerir?
A)etc                                   B)mnt                   C)dev                    D)home

25) Aşağıdakilerden hangisi listeleme amacıyla kullanılan komuttur?
A)list                                     B)ls                        C)dir                      E)show

26) Aşağıdakilerden hangisi klasör değiştirmek için kullanılır?
A)rm                                     B)mkdir                C)mv                     D)cd

27) Aşağıdakilerden hangisi dosya oluşturmak için kullanılır?
A)cd                      B)mkdir                               C)touch                D)rm

28) Aşağıdakilerden hangisi dizin oluşturma için kullanılan komuttur?
A)top                    B)kill                       C)mkdir                D)rm

29) Aşağıdakilerden hangisi dosya silmek için kullanılan komuttur?
A)rm                     B)kill                       C)mv                     D)cp

30) Aşağıdakilerden hangisi çalışan bir prosesi durdurmak için kullanılır?
A)rm                     B)kill                       C)mv                     D)top

31) Çalışan süreçleri (process’leri) görüntülemek için hangi komut kullanılır?
A)process           B)top                    C)kill                      D)set

32) Aşağıdakilerden hangisi dosya taşıma için kullanılan komuttur?
A)rm                     B)kill                                     C)mv                     D)mkdir

33) Aşağıdakilerden hangisi o an bulunan dizin yolunu(path) öğrenmek için kullanılır?
A)pwd                  B)cd                                      C)mkdir                D)show

34) Aşağıdakilerden hangisi dosya kopyalamak için kullanılır?
A)copy                 B)xcopy                               C)cp                       D)mv

35) Çekirdek modülleri ve paylaşılan kod kütüphanelerini içeren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A)etc                                    B)proc                  C)home                                D)lib

36) Tüm kullanıcılara paylaşılan verileri (programlar, komutlar, kütüphaneler, programlar gibi) içeren dizin aşağıdakilerden hangisidir?
A)mnt                                  B)usr                     C)home                                D)lib

37) Bilgisayar bağlı çeşitli cihazların (HDD, Cd, DVD, vb.)bağlantı dosyalarını içeren dizin hangisidir?
A)mnt                                  B)usr                     C)home                                D)lib

38) Bulunduğu bilgisayarda yapılandırma dosyalarını içeren dizin hangisidir?
A)etc                                    B)proc                  C)home                                D)lib

39) Dosya sahibinin okuma-yazma-çalıştırma, dosya grubunun yazma, diğer kullanıcıların okuma ve yazma hakkına sahip olduğu yetki kodu nedir? 
A)715                    B)754                    C)726                    D)714

40) Dosya sahibinin okuma-yazma, dosya grubunu okuma, diğer kullanıcıların okuma ve çalıştırma hakkında sahip olduğu yetki kodu nedir?
A) 641                   B)645                    C)546                    D)465

41) 755 hakkını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a)rwxr-xr-x         b)rwxrwxrwx    c)rwxr--r--          d)rwxrw-rw-

42) 640 hakkı aşağıdakilerden hangisi anlamına gelir?
a)rw-r-- ---          b)r-x-wx- --        c)rwxr--rwx       d)rw-r-x-wx

43) 440 hakkı aşağıdakilerden hangisi anlamına gelir?
a)r--r-- ---            b)rw-rw----        c)-w—w----        d)--x--x---

44) Aşağıdaki komutlardan hangisi deneme.txt dosyasını herkese yazma hakkı verir?
A) chmod +r deneme.txt
B) chmod+w deneme.txt
C) chmod 444 deneme.txt 
D) chmod +x deneme.txt

45) Dosyanın sahibine tüm haklar, gruba okuma, diğer kullanıcılara okuma hakları vermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A) chmod o+rwx, g+r, u+r  dosya_ismi                   B) chmod u-wx dosya_ismi
C) chmod  u+rwx, g+r, o+r dosya_ismi                   D) chmod 711 dosya_ismi

46) rw-rw-r—izni ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) 662                   B)442                    C)774                    D)664

47) 742 ile ifade edilen izin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Dosya veya klasör grubu okuma ve yazma hakkına sahiptir.
b)   Dosya veya klasör sahibi sadece yazma ve çalıştırma hakkına sahiptir.
c)   Dosya ve klasör gurubu sadece okuma hakkına sahiptir.
d)   Dsya veya klasör için diğer kullanıcılar sadece okuma ve yazma hakkına sahiptir.

48)   -rwxr-x-wx  4 guest guest 10 Nov  6 22:12 Okul
 komut çıktısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Bu dosya veya dizine bağlantı sayısı 4’dür.
B)  Bu dosya ve klasörün  grubu okuma ve yazma hakkına sahiptir.
C)  Bu dosya veya dizin 6 Kasım da güncellenmiş veya oluşturulmuştur.
D)  Bu Okul isminde bir dosyayı ifade etmektedir.

49) Aağıdakilerden hangisi sistemi tekrar başlatmak için kullanılır?
A)reboot                            B)restart                             C)start                  D)boot

50) Hafiza (RAM) Takas Alani(Swap) bilgilerini görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A)mem                                B)memory          C)disk                   D)free

51) ifconfig komutu aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A)IP Adresi                         B) Netmask Adresi         
C) Router Adresi                D) MAC Adresi

52) Isim Sunucusunu (Name Server) kullanmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A)nslookup                        B)ifconfig            C)netcfg                              D)netstat

53) Ağ üzerinde bir sunucunun varlığını kontrol etmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A)netcfg                             B)ping                  C)netstat             D)who

54) Aşağıdaki simgelerden hangisi Pardus konsolda root ana kullanıcıyı temsil eder?
A)#                                     B)$                         C) %                      D)?

55) Kimin o anda sisteme bağlı olduğunu görmek için hangi komut kullanılır?
A)whoami                          B)which                               C)who                  D)traceroute                    

56) IP paketlerinin izledigi yolu goruntulemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A)netstat                            B)netcfg                              C)traceroute         D)ping

57) Aşağıdaki komutlardan hangisi hem sıkıştırmak hem de arşivlemek için kullanılır?
A) tar -cvf dosya.tar dosya1 dosya2 dosya3
B)  tar  -ruc dosya.tar dosya1 dosya2 dosya3
C) tar -zcvf dosya.tar.gz dosya1 dosya2 dosya3
D) tar -cvu dosya.tar dosya1 dosya2 dosya3

58) Linux’da bir kullanıcıyı tamamen silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)userdelete -s                B)userdel –r                      C)userdelete                     D)userdel

59) Dosya ve dizinlerin disk kullanımını aşağıdakilerden hangisi listeler?
A)fdisk                                 B)df                       C)fd                       D)mem

60) Bir disk içeriğini diğerine kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)diskcopy                         B)dd                      C)dcopy                               D)cp

61) Sistemleri yedeklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)backup                            B)restore            C)dump                               D)cp

62) Sistemi tamamen kapatmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)quit                                  B)close                 c)halt                    D)exit

63) Dosyaları derlemek ve bakım yapmak için hangi komut kullanılır?
A)make                               B)compile           C)change             D)update

64) Linux'ta Windows'taki bir uygulamayı çalıştırmaya yarayan komut hangisidir?
A)make                                B)wine               C)dump                D)daemon

65) Linux dünyasında ve çoklu görevli işletim sistemlerinde arka planda çalıştırılan uygulamalara ne ad verilir?
A)wine                                 B)daemon        C)man                   D)halt

66) Linux'ta bir dosyanın içeriğini görmek için kullanılan komut hangisidir?
A)ls -la                                 B)cat                C)halt                     D)dump

67) Bir komut hakkında yardım almak hangi komut kullanılır?
A) man                                B)cat                C)dump                  D)daemon

68) Aşağıdakilerden hangisi linux'ta tüm yetkilere sahip ana kullanıcıdır?
A) administrator                  B)admin           C)master                 D)root

69) Sisteme girş yaparken yazılan kullanıcı adını veren komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) who                                B)hostname      C)whoami                D)finger

70) O an sistemde bulunan kullanıların isimlerini, hangi uç birimde çalıştıklarını listeleyen komut hangisidir?

A) who                                B)finger             C)whoami                D)ps -aux

CEVAPLAR
 
1)A
2)B
3)C
4)C
5)B
11)B
12)C
13)B
14)D
15)A
21)B
22)D
23)A
24)A
25)B
31)B
32)C
33)A
34)C
35)D
41)B
42)A
43)A
44)A
45)C
51)C
52)A
53)B
54)A
55)C
61)C
62)C
63)A
64)B
65)B
6)C
7)A
8)B
9)C
10)D
16)B
17)A
18)D
19)D
20)C
26)D
27)C
28)C
29)A
30)B
36)B
37)A
38)A
39)C
40)B
46)D
47)C
48)B
49)A
50)D
56)C
57)C
58)B
59)B
60)B
66) B
67) A
68) D
69) C
70) A

Bookmark and Share