Linux Test Soruları -2

Daha önce Linux test Soruları yayınlamıştı, amaç bir yandan sınav yaparken bir yandan öğretmek. Yabancı kaynaklarda bile anlatımların gereksiz detaya girip okuyucuyu sıktığını ve Linux'u sevdirecek yerde uzaklaştırdığını gördüm. Açık Kaynak sistemlerle ilgilenen her kullanıcının rahatlıkla anlayacağı bu testin faydalı olacağını ümit ediyorum. Aşağıdaki bağlantıdan önceki 70 soruluk Linux Test sınavına ulaşabilirsiniz.

Linux Test Soruları -1 

Burada da 30 soru var, toplam 100 soru hazırlanmış oldu. Soruları hazırlarken çok fazla detay sormamaya dikkat ettim. Linux Testi, Temel ve Orta Seviye sorulardan oluşuyor. Linux Temel Test Soruları 2, ağırlıklı Pardus, Ubuntu, Mint yani Debian ve türevi Linux sürümleri için hazırlandı.

NOT: Bu testte yanlış cevabınız fazla ise aşağıdaki sunumu incelemeniz tavsiye edilir.
Linux Giriş ve Orta Seviye Sunumu   

Başarılar dilerim. Oğuzhan TAŞ
1. Linux işletim sisteminde kullanıcı ekleme için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?
A) insertuser    B)adduser C)addgroup D)useradd
 
2. Linux işletim sisteminde kullanıcı silme için hangi komut kullanılır?
A)deluser B)eraseuser C)userdel    D)delgroup
 
3. oguzhan isimli kullanıının şifresini hangisi değiştirir?
A) passwd oguzhan
B) pass oguzhan
C) change password oguzhan
D) password oguzhan
 
4. oguzhan kullanıcısının grup numarasını ve kullanıcı numarasını hangisi verir?
A) uid oguzhan B)id oguzhan C)show oguzhan D)users oguzhan
 
5. Linux işletim sisteminde grup oluşturmak için hangi komut kullanılır?
A)creategroup B)addgroup D)insertgroup D)groupadd
 
6. Linux işletim sisteminde grup silmek için hangi komut kullanılır?
A)delgroup B)erasegroup C)groupdel     D)delgroup
 
7. Tüm grupları listelemek için hangi komut kullanılır?
A)showgroups B)listgroups C)getent group      D)groupall
 
8. oguzhan kullanıcısını muhasebe grubuna dahil etmek için hangisi kullanılır?
A) userinc oguzhan muhasebe
B) userinc muhasebe oguzhan   
C) usermod –g oguzhan muhasebe
D) usermod –g muhasebe oguzhan
 
9. oguzhan kullanıcısının dahil olduğu tüm grupları hangisi verir?
A) groups oguzhan
B) grouplist oguzhan
C) groupshow oguzhan
D) groupget oguzhan
 
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Linux işletim sisteminde işlem başarılı ise genelde bilgi vermez.
B) Normal kullanıcılar sudo kullanarak  yönetici gibi komut çalıştırırlar.
C) Tüm yetkilere sahip kullanıcıda isek # karakteri görünür.
D) Linux’ta şifre yazdığımızda her karakter için yıldız(*) koyar. 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi Pardus Linux işletim sistemindeki editörlerden biri değildir?
A)vi B)nano C)pico D)lime
 
12. Aşağıdakilerden hangisi LibreOffice paketinde gelen kelime işlemci programıdır?
A)Word B)Wordpress C)Writer D)WPSWriter
 
13. Aşağıdakilerden hangisi LibreOffice paketinde gelen hesaplama programıdır?
A) Calc B)Excel C)Calculator D)Calculate
 
14. Aşağıdakilerden hangisi LibreOffice paketinde gelen sunum programıdır?
A) Powerpoint B)Present C)Impress D)Presenter
 
15. Aşağıdakilerden hangisi LibreOffice paketinde gelen veritabanı programıdır?
A)DataCenter B)Access C)Draw D)Base
 
16. Aşağıdakilerden hangisi Linux ile gelen ücretsiz e-posta programıdır?
A)Outlook B)ThunderBird C)Ristretto D)Qmail
 
17. Aşağıdakilerden hangisi Linux’te ücretsiz olarak kullanılan resim işleme programıdır?
A)PhotoShop B)PaintShop C)Gimp D)Catfish 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi Linux’te kullanılan ücretsiz CD yazma programıdır?
A)Nero      B)Easy CD Creator C)K3B D)Alcohol 120%
 
19. Dosya yetkilerini değiştiren komut hangisidir?
A)man B)cat C)dump D)chmod
 
20. Sistemin tarih ve zamanını hangi komut verir?
A) time B)date c)datetime D)timestamp
 
21. inux’ta kısayol oluşturmak için hangi komut kullanılır?
A)link B)ln C)lc D)createlink
 
22. Linux’ta takvim görüntülemek için hangi komut kullanılır?
A)calc
B)cal
C)calendar
D)date 
 
23. Pardus Linux işletim sisteminde paket  yüklemek için hangi komut kullanılır?
A)apt-get install
B)yum install
C)pacman
D)apt-get update
 
24. Pardus Linux’te kurulmuş olan paketlerin yeni versiyonunu yükleyen komut hangisidir?
A)apt-get update
B)apt-get upgrade
C)apt-get  remove
D)apt-get uninstall
 
25. Pardus Linux’te kurulmuş paketlerin listesini ve yeni versiyonlarını yazan komut hangisidir?
A)apt-get update
B)apt-get upgrade
C)apt-get  remove
D)apt-get uninstall
 
26. Pardus Linux’te kurulmuş paketi kaldıran komut hangisidir?
A)apt-get update
B)apt-get delete
C)apt-get  remove
D)apt-get uninstall
 
27. Pardus Linux’te disk bölümleme tablosunu gösteren veya değiştiren komut hangisidir?
A)dd B)df C)cfdisk D)chdir
 
28. Pardus Linux’te ekranı temizleyen komut hangisidir?
A)clear B)cls C)quit D)exit
 
29. Pardus Linux hangi ön yükleyici(bootloader) kullanılır?
A) Grub B)lilo C)Burg D)SysLinux
 
30. Bilgisayar adını veren komut hangisidir?
A) localhost
B) hostname
C)domainname
D)machinename


CEVAPLAR

1)D
2)C
3)A
4)B
5)D
11)D
12)C
13)A
14)C
15)D
21)B
22)B
23)A
24)B
25)A
6)C
7)C
8)D
9)A
10)D
16)B
17)C
18)C
19)D
20)B
26)D
27)C
28)A
29)A
30)B

Bookmark and Share