Csharp Programlama Dili ile Metodlar Bölüm 4

C# Programlama dilinde Metodlar konumuza bu bölümde devam ediyoruz.  Daha önce metodlarla ilgili konuları takip ederseniz bu bölümde yer alan örnekleri daha iyi kavrarsınız.

C# Programlama Dilinde Metodlar Bölüm 1

C# Programlama Dilinde Metodlar Bölüm 2

C# Programlama Dilinde Metodlar Bölüm 3

Şimdiye kadar yaptığımız örneklerde hiç metodlarla dizi işlemlerini yapmadık. Örneğin bir dizimiz olsun ve dizimizin içindeki tüm sayıların toplamını bulmak isteyelim. Peki nasıl yaparız? Aşağıdaki gibi bir metod tanımı geçerli midir?

static double diziToplam(int[] a)

Bu tanımda diziToplam() metodumuz parametre olarak bir a[] dizisi alıyor. C,C++ gibi programlama dillerinde dizinin nerede bittiğini de göndermek zorundayız. C#'da bu bilgiye gerek yoktur. Dizilerde gördüğümüz Length fonksiyonu bize dizinin nerede bittiğini söyleyecektir. 


using System;
 
namespace MetodDizi
{
    class Program
    {
        static double diziToplam(int[] a)
        {
            double toplam = 0;
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
                toplam += a[i];
 
            return (toplam);
 
      }
 
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] dizi = { 2, 3, 4, 5 };
            Console.WriteLine("Toplam:{0}", diziToplam(dizi));
        }
    }
}
 
Yukarıdaki örneği dikkatlice incelerseniz diziToplam() metodunu çağırırken sadece dizinin adını verdik.  int[] dizi = { 2, 3, 4, 5 }; şeklindeki dizimizin toplamını bulmak için diziToplam(dizi); şeklinde bir kullanım yeterlidir.



Mutlu Kodlamalar,
Mayıs, 2015
Oğuzhan Taş
 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)