Excel Hesap tablosunda ÇOKEĞERORTALAMA Fonksiyonu Kullanımı

Önceki örneklerimizde Excel'in Matematiksel Fonksiyonlarına değinmiştik, aşağıdaki linklere tıklayarak iligli makaleleri inceleyebilirsiniz. 

Excel'de TOPLAM() Fonksiyonu Kullanımı
Excel'de ORTALAMA() Fonksiyonu Kullanımı
Excel'de ETOPLA() Fonksiyonu Kullanımı
Excel'de ÇOKETOPLA() Fonksiyonu Kullanımı
Excel'de EĞERSAY() Fonksiyonu Kullanımı
Excel'de ÇOKEĞERSAY() Fonksiyonu Kullanımı
Excel'de ÇOKEĞERORTALAMA() Fonksiyonu Kullanımı
 
Microsoft Excel'de ÇOKEĞERORTALAMA Fonksiyonu, daha önce gördüğümüz ETOPLA, ÇOKETOPLA fonksiyonu gibi çalışır. Belli şarta uyan hücrelerin ortalamasını almak için kullanılır. 

ÇOKEĞERORTALAMA() fonksiyonu yazım formatı aşağıdaki gibidir. 

=ÇOKEĞERORTALAMA(aralik_ortalamasi; ölçüt_aralik1; ölçüt1; ölçüt_aralık2; ölçüt2)

Burada aralik_ortalaması, ortalaması alınacak hücre aralığını belirtir, A1:A7 gibi. ölçüt_aralık1 ise şartımızın uygulanacağı hücre aralığını için, örneğin C1:C7 gibi. ölçüt1 ise o aralık için yazacağımız şarı belirtir. Örneğin ">3000" ifadesi 3000'den büyük hücre değerlerinin getirilmesini sağlar.

Şimdi bir örnek üzerinde fonksiyonun kullanımını daha iyi anlayalım. Örneğin aşağıdaki tabloyu oluşturalım.

Soru: Yaşı 18'den büyük ve mesleği Pazarlamacı olan personelin maaşları ortalamasını listeleyiniz.Ortalaması alınacak Maaşlar E2:E7 arasında olduğu için fonksiyona ilk bu alanı yazdık, daha sonra C2:C7 arasına bakılmasını ve ">18" ifadesiyle 18'den büyük değerlerin alınmasını belirttik. Mesleği Pazarlamacı olanları seçmek için ise D2:D7 aralığını ve "=Pazarlamacı" ifadesiyle şartımızı belirttik.

Formül aşağıdaki gibi olacaktır.

=ÇOKEĞERORTALAMA(E2:E7;C2:C7;">18";D2:D7;"=Pazarlamacı")

Sonuç aşağıdaki gibi görülecektir.Sonraki örneklerde Excel ile Matematiksel fonksiyonlara devam edeceğiz.

Aralık, 2015
Oğuzhan TAŞ


Bu blogdaki yazıların telif hakları Oğuzhan TAŞ'a aittir, ücretsiz kullanılabilir, ticari amaçla bastırılıp satılamaz.
Bookmark and Share