SQL Server ile Sırayla Artan Stored Procedure Yazma

MSSQL Server altında yer alan T-SQL dilini kullanmaya ve öğrenmeye devam ediyoruz. icrosoft SQL Server ile bir alanın değerini sırayla artıran Stored Procedure Yazma işlemini inceleyeceğiz. Aslında bu işlemi başka yollardan da çok kolay yapabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yer OKULNO alanı INT yani tamsayı tipindedir. Primary Key(Birincil Anahtar) olan ogrenciID alanı da otomatik artan bir alan, fakat kayıt sildiğimizde kaldığı yerden devam ettiği için sırayla numaralandırılmış olmayacaktır. Örneğin ogrenciID alanı 1,2,3,4,5 şeklinde ise 3 nolu kayıt silindiğinde 1,2,4,5 şeklinde olacaktır. Fakat bizim istediğimiz hiç numara atlamadan sırayla giden bir alan oluşturmak. Bu işlem için aşağıdaki şekilde bir Stored Procedure yazalım.
 

CREATE PROC sp_okulno_atama

DECLARE @i INT

SET @i = 0

UPDATE tblogrenci SET @i= OKULNO = @i + 1
 

Yeni bir Sorgu (New Query) oluşturup aşağıdaki kodu yazalım. Yukarıdaki Stored Procedure'ü aşağıdaki gibi çalıştıralım. Burada biz "okuldb" isimli veritabanında "tblogrenci" isimli bir tablo oluşturmuştuk. Bu işlem sonucunda OKULNO tablosu aşağıdaki şekle dönüşecektir. 

USE okuldb

GO

EXEC sp_okulno_atama
Aşağıdaki yazıları da okuyarak Mcirosoft SQL Server Veritabanı Yönetim Sistemi altında yer alan T-SQL kullanımı hakkında yeni bilgiler edinebilir, temel SQL komutlarını da öğrenebilirsiniz.

SQL nedir? Temel SQL Komutları
SQL Server altındaki T-SQL ile Döngüler
MySQL'de Veritabanı ve Tablo Oluşturma
SQL Server ile Stored Procedure Oluşturmaya Giriş
MySQL Veritabanında Parametreli Stored Procedure oluşturma
MySQL Veritabanında Parametresiz Stored Procedure Oluşturma

Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart 2018

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)