SQL Server Grup Fonksiyonları
Bu yazımızda SQL Server içinde çok kullanılan fonksiyonları inceleyeceğiz. SQL Server için kullandığımız bu fonksiyonlar aynı zamanda MySQL, ORACLE için de geçerlidir. Microsoft Office bulunan hemen her bilgisayarda kurulu olan Access veritabanı üzerinde bile deneyebilirsiniz. Yani SQL dili kullanan her veritabanı yönetim sisteminde kullanılabilir.
 
 
SQL Server'da önce personeldb isimli bir veritabanı oluşturup, içinde tblpersonel isimli bir tablo oluşturalım ve aşağıdaki şekilde tablo alanlarını tanımlayalım. personelID alanı tamsayı tipinde ve otomatik artan birincil anahtar özelliğine sahip bir alandır. 

Yukarıda yapısını tanımladığımız tblpersonel tablosuna şimdi kayıt ekleyelim. 


 

MIN Fonksiyonu: Tablodaki kayıtlar içinde belirtilen sayısal alan sütunundaki en küçük değeri (minimum) bulur. Kullanımı aşağıdaki gibidir, personel tablosunda maaşın en düşük değerini getirir. Yukarıdaki tabloya göre sonuç 2500 olarak dönecektir.

select MIN(MAAS) FROM tblpersonel 


MAX Fonksiyonu:  Tablodaki kayıtlar içinde belirtilen sayısal alan sütunundaki en büyük değeri (maksimum) bulur. Kullanımı aşağıdaki gibidir, personel tablosunda maaşın en büyük değerini getirir. Yukarıdaki tabloya göre sonuç 4500 olarak dönecektir.

select MAX(MAAS) FROM tblpersonel 

SUM Fonksiyonu: Belirtilen sütündaki sayısal değerlerin toplamını getirir. Yukarıdaki tabloya göre sonuç 10500 olarak dönecektir.

select SUM(MAAS) FROM tblpersonel 

AVG Fonksiyonu:  Belirtilen sütündaki sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını getirir.Yukarıdaki tabloya göre sonuç 3500 olarak dönecektir. 

select AVG(MAAS) FROM tblpersonel 

COUNT Fonksiyonu: Belirtilen sütundaki kayıt sayısını verir.  Yukarıdaki tabloya göre sonuç 3 olarak dönecektir. 

select COUNT(MAAS) FROM tblpersonel

VAR Fonksiyonu: Belirtilen sütuna ait varyans değerini verir. Ortalama değerleri aynı olan iki veri kümesi içinde Varyans değeri daha düşük olan daha başarılıdır.Yukarıdaki tabloya göre sonuç 1.000.000 olarak dönecektir. 

select VAR(MAAS) FROM tblpersonel

STDEV Fonksiyonu: Belirtilen sütuna ait standart sapma değerini verir. Standart sapma varyansın kare köküdür. Yukarıdaki tabloya göre sonuç 1000 olarak dönecektir. 

select STDEV(MAAS) FROM tblpersonel
 
Şimdi SQL Server Management Studio'yu ya da MySQL Workbench'i açıp New Query komutunu verip aşağıdaki komutları deneyiniz.


NOT: Aşağıdaki şekilde önce veritabanı seçmeyi unutmayınız. Çünkü birden fazla veritabanı içinde tblpersonel tablosu olduğunda hangi veritabanı kullanacağını belirtirseniz doğru sonuçlar alırsınız. 

use personeldb 
go 


Aşağıdaki yazılar da bu konu ile ilişkilidir, bakmanız önerilir.

MySQL'de Veritabanı ve Tablo Oluşturma
MySQL Veritabanında Parametreli Stored Procedure oluşturma
MySQL Veritabanında Parametresiz Stored Procedure Oluşturma
 
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Ekim, 2018.
Bookmark and Share