SQL Server ile Gruplama Fonksiyonu Örnekleri-2

 
Bu yazımızda SQL Server ile gruplandırma işlemlerine devam ediyoruz.  MIN, MAX, AVG, SUM, STDEV ve VAR gibi gruplandırma fonksiyonları kullanımı ile ilgili farklı örnekler çözeceğiz. Şimdi Ortalama için kullanılan AVG fonksiyonunu kullanarak bir örnek yapalım.

Önce aşağıdaki gibi bir tblpersonel tablosu oluşturup içine verileri giriniz.


Daha sonra aşağıdaki gibi bir tbldepartman tablosu oluşturup örnek değerleri giriniz. Ykarıdaki personel tablosunda aşağıdaki departmanID alanı ile ilgili karşılik değerlerinin bulunmasına dikkat ediniz. Yani tbldepartman tablosunda kullanılmamış bir departmanID değerini tblpersonel tablosundaki departmanID alanına yazarsanız sorgumuz hata verecektir. Soru
: SQL Server ile her bir departmanda yer alan personellerin ortalama maaşlarını bulunuz.

SELECT d.DEPARTMAN, AVG(p.MAAS) 
FROM  tbldepartman d, tblpersonel p
WHERE d.departmanID=p.departmanID
GROUP BY d.DEPARTMAN

 
Burada tbldepartman tablosunu d ile tblpersonel tablosunu p ile kısalttık. Daha sonra AVG fonksiyonunu kullanarak AVG(p.MAAS) ile personel maaşının ortalamasını bulduk, fakat DEPARTMAN adı alanını da yazmak istiyoruz. Bunun için GROUP BY deyimini sorgumuza ilave etmeyi unutmuyoruz.Aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir.

MySQL'de Veritabanı ve Tablo Oluşturma
MySQL Veritabanında Parametreli Stored Procedure oluşturma
MySQL Veritabanında Parametresiz Stored Procedure Oluşturma
 

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Ekim, 2018
Bookmark and Share