Stored Procedure Kullanarak Asp.net ile SQL Server tablosuna Kayıt Ekleme

Daha önceki yazılarımızda Stored Procedure(Saklı Yordam) Kullanımını anlatmıştık. MySQL ve SQL Server üzerinde nasıl yapılacağına değinmiştik. Bu yazımızda ASP.net içerisinde C# programlama dili ile Saklı Yordam'ın nasıl çağrılacağını inceleyeceğiz. 


Aşağıdaki özelliklere göre yeni eklediğimiz Web formumuz üzerinde nesneleri oluşturalınm. Basit olsun diye Ad, Soyad ve Telefon bilgilerini ekledik. SQL Server içinde okuldb isminde bir veritabanı tanımlayıp, içinde tblogrenci isimli bir tablo oluşturmuş ve ogrenciID, ADI, SOYADI, TELEFON alanlarını daha önce tanımlamıştık. 

Nesne Adı Değer
Button ID btnEkle
Button Text Kayıt Ekle
Textbox ID txtAdi
Textbox ID txtSoyadi
Textbox ID txtTelefon
 
Formumuzun altında bir tane de GridView nesnesi yerleştiriyoruz. 


     


Şimdi SQL Server içinde bir öğrenci ekleme Stored Procedure nesnesi oluşturalım, ismine sp_ogrenci_ekle ismini verelim.  Bu saklı yordam @ad, @soyad ve @telefon bilgisini parametre olarak almaktadır. 
 

CREATE PROC  sp_ogrenci_ekle
@ad varchar(50), @soyad varchar(50), @tel varchar(50)
AS
BEGIN
 
INSERT INTO tblogrenci (ADI, SOYADI, TELEFON) VALUES(@ad, @soyad, @tel);

ENDŞimdi de Formumuz üzerine eklediğimiz Kayıt Ekle butonunun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım. 


  protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
       
 
            SqlConnection baglanti = new SqlConnection();
            SqlCommand komut = null;
            baglanti.ConnectionString = "Data Source=.;Initial Catalog=okuldb;Integrated Security=True";
 
            komut = new SqlCommand("sp_ogrenci_ekle", baglanti);
            komut.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            komut.Parameters.Add(new SqlParameter("@ad", SqlDbType.VarChar)).Value = txtAdi.Text;
            komut.Parameters.Add(new SqlParameter("@soyad", SqlDbType.VarChar)).Value = txtSoyadi.Text;
            komut.Parameters.Add(new SqlParameter("@tel", SqlDbType.VarChar)).Value = txtTelefon.Text;
         
            baglanti.Open();
           int ID= komut.ExecuteNonQuery();
            baglanti.Close();
            GridView1.DataBind();
 
 
        }
 
Programı çalıştırdığımızda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. GridView üzerindeki ayarlamaları anlatmadık. Dileyenler Asp.net menüsü altında GridView anlatımını inceleyebilirler.


MySQL'de Veritabanı ve Tablo Oluşturma
MySQL Veritabanında Parametreli Stored Procedure oluşturma
MySQL Veritabanında Parametresiz Stored Procedure Oluşturma

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Nisan 2018

Bookmark and Share