SQL Server altındaki T-SQL ile Döngü İşlemleri

Standart SQL dili, programlama dili değildir, SQL Server altında yer alan T-SQL ise döngüler, şart yapıları ile çeşitli veritabanı nesnelerini programlayabileceğiniz tam bir programlama dilidir.Bu yazımızda Microsoft SQL Server altındaki T-SQL ile Döngü İşlemlerini inceleyeceğiz. Aşağıdaki örnekte T-SQL içinde 1’den 10’a kadar sayıları yazdırıyoruz.

T-SQL altında değişken tanımlama için DECLARE ifadesinden sonra değişken ismini verip, daha sonra tipini belirtiyoruz. Değişken adlarının başında @ işareti koymayı unutmuyoruz. DECLARE @toplam INT ile tamsayı tipinde bir değişken tanımlıyoruz. Tıpkı programlama dillerinde olduğu gibi değişkenleri aralarına virgül koyarak tek satırda tanımlayabiliyoruz. Örneğin;

DECLARE @toplam INT, @ad VARCHAR(50)

gibi bir tek satırada birden fazla değişkeni DECLARE ifadesinden sonra tanımlayabiliyoruz. Değişkenlere daha sonra değer atamak için SET ifadesini kullanıyoruz. Aşağıdaki kullanımda @toplam değişkenine sıfır değerini atıyoruz.

SET @toplam=0;

Aşağıdaki kullanımda ise @i değişkenini bir artırıyoruz.

SET @i= i +1;
 
Şimdi WHILE döngüsünün kullanımını inceleyelim.  Formatı aşağıdaki gibi olacaktır.

WHILE(şart_ifadesi)
BEGIN
......................
......................
.....................
END


Yukarıdaki şablonda da görüldüğü gibi BEGIN-END arasına komutlarımızı yazıyoruz. Aşağıdaki örnekte ise WHILE döngüsünü kulllanarak 10'a kadar sayıları ekrana yazdırıyoruz. 

CREATE PROC sp_while_01
AS
DECLARE @sayac int;
SET @sayac=0;
 
WHILE(@sayac<10)
BEGIN
       SET @sayac=@sayac+1;
       PRINT @sayac;
END


Stored Procedure ve Trigger gibi SQL Server veritabanı nesnelerini kullanmaya devam edeceğiz.

SQL Server altındaki T-SQL ile Döngüler
SQL nedir? Temel SQL Komutları
MySQL'de Veritabanı ve Tablo Oluşturma
SQL Server ile Stored Procedure Oluşturmaya Giriş
MySQL Veritabanında Parametreli Stored Procedure oluşturma
MySQL Veritabanında Parametresiz Stored Procedure Oluşturma

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart 2018 Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)