SQL Server String Fonksiyonları

Bu dersimizde çoğunuzun programlama dillerinden aşina olduğunuz, SQL Server içinde kullanılan LEFT, RIGHT, LEN, SUBSTRING, UPPER ve LOWER fonksiyonlarını inceleyeceğiz ve bazı temel metinsel işlemlerle ilgili örnekler çözeceğiz. 

Şimdi ADI ve SOYADI alanlarını araya bir boşluk koyarak birleştirip tek satırda yazalım.

SELECT ADI+' '+SOYADI FROM tblpersonelLEFT: Soldan belirtilen karakter kadar almayı sağlar. Örneğin LEFT("Elma",2) dediğimizde "El" dönecektir.

Personel tablomuzda kişinin adının ilk harfini alıp, yanına bir nokta koyup soyadını yazalım. Örneğin Oğuzhan Taş isimli personeli O.Taş olarak kısaltılmış şekilde yazmak isteyelim. 

SELECT LEFT(ADI,1)+'.'+SOYADI FROM tblpersonel

RIGHT: Sağdan belirtilen kadar karakter almayı sağlar. Örneğin RIGHT("Hayat",2) dediğimizde "at" dönecektir. 
 
Şimdi personelimizin TC Kimlik Numarasının son iki hanesini listelemek isteyelim.

SELECT RIGHT(TCKIMLIKNO,2) FROM tblpersonel

 
SUBSTRING: Bir karakter aralığını çekip almamızı sağlar, Örneğin "Hayat" kelimesinin 3. karakterinden itibaren 2 karakter almak istiyorsak. SUBSTRING("Hayat",3,2) yazdığımızda sonuç "ya" olarak dönecektir. 

Örneğin personel adının ilk 3 karakterini alıp araya nokta koyup sonra Soyadını yazalım

SELECT SUBSTRING(ADI,1,3)+'.'+SOYADI FROM tblpersonel

LOWER: Belirtilen metni küçük harfe çevirir.

UPPER: Belirtilen metni büyük harfe çevirir.

LEN: Belirtilen metnin uzunluğunu verir. Örneğin "Oğuzhan" metni için 7 sonucu dönecektir.

Örneğin personel tablomuza verilen küçük büyük harfe dikkat edilmeksizin girilmiş olsun. Örneğin kimi kullanıcı kaydederken "OĞUZHAN TAŞ", kimi "oğuzhan taş", kimi kullanıcı da "Oğuzhan TAŞ" yazsın. Bizim istediğimiz ise listelerken ADI'nın ilk harfi büyük, diğerleri küçük, SOYADI'nın da aynı şekilde ilk harfi büyük diğerleri küçük yazmak isteyelim.
 
SELECT UPPER(LEFT(ADI,1))+LOWER(RIGHT(ADI, LEN(ADI)-1))+
' '+ UPPER(LEFT(SOYADI,1))+LOWER(RIGHT(SOYADI, LEN(SOYADI)-1)) from tblpersonelTRIM: Sol ve sağdan metin içindeki boşlukları atar.
LTRIM: Soldaki boşlukları sadece atar.
RTRIM: Sadece sağdaki boşlukları atar.

Microsoft SQL Server kütüphanesinde çok daha fazla metinsel işlem yapan fonksiyon bulunmaktadır. Bundan sonra ihtiyaç oldukça metinsel fonksiyonlara gireceğiz.

MySQL'de Veritabanı ve Tablo Oluşturma
MySQL Veritabanında Parametreli Stored Procedure oluşturma
MySQL Veritabanında Parametresiz Stored Procedure Oluşturma


Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Ekim, 2018
 

Bookmark and Share